Nyhet

Statbyggs nye rammeavtaler er lagt ut

«Interiørarkitekter – kjenn deres besøkelsestid!» oppfordrer NIL, idet Statsbyggs nye rammeavtaler skal konkurreres om.


Interiørbildet er fra det kommende Regjeringskvartalet, der det planlegges for 4700 ansatte. Illustrasjon: Statsbygg/Team Urbis

Statsbygg ber om tilbud på to parallelle rammeavtaler om helhetlige rådgivningstjenester knyttet til utvikling og modernisering av statlig lokalbruk, heter det i kunngjøring av konkurransen på Doffin. De lenge bebudede rammeavtalene fra Statsbygg er nå ute til konkurranse.

– Når Statsbygg nå tar grep, vil kommuner og fylkeskommuner følge etter. Da vil vi kunne se utlysninger som muliggjør at flere lokale aktører også kommer på banen, sa NIL-president, Torunn Petersen, tidligere i år. Foto: Bjørn Erik Lie

«Interiørarkitekter – kjenn deres besøkelsestid og delta i konkurransen!» skriver Norske interiørarkitekters og møbeldesigneres landsforening (NIL) på sine hjemmesider, og skriver at Statsbyggs ønske om bistand til å utforme morgendagens arbeidsplasser kan bety en ny æra for interiørarkitektene.

– Det vi opplever nå er at Statsbygg har modnet, og at de anerkjenner at vår disiplin innenfor arkitekturfaget trenger mer plass, sa NIL-president, Torunn Petersen, da Arkitektnytt skrev om rammeavtalene tidligere i år.

Tverrfaglig nødvendighet

Det har lenge vært klart at Statsbygg nå ønsker leverandører som kan tilby tverrfaglige og sammensatte tjenester til krevende brukerprosesser, der vante arbeidsformer og løsninger utfordres, og roller og kompetanse settes sammen på nye måter.

«Tilbyder skal inneha eller knytte til seg nødvendig tverrfaglig kompetanse, hvor aktuelle fagområder er interiørarkitektur/arkitektur, endringsledelse/organisasjonspsykologi, tjenestedesign, teknologiutvikling og kompetanse på å ta i bruk digitale verktøy i arealutviklingsprosessen. Tilbyder kan også tilby kompetanse utover dette dersom de mener det er hensiktsmessig for oppdraget,» står det i konkurranseinvitasjonen.

Da Arkitektnytt snakket med direktør for rådgivning og tidligfase i Statsbygg, Hege Maria Eriksson, om de nye rammeavtalene i fjor, var hun glad for at interiørarkitektene har engasjert seg i denne prosessen:

– Interiørarkitektene har jobbet lenge med arbeidsplasser, ikke minst for næringslivet, og vi trenger deres erfaringer. Likevel er det ikke nok – i staten er endring tyngre enn i privat sektor, og vi må finne løsninger for et stort mangfold av yrkesgrupper og arbeidssituasjoner. Vi er glade for at NIL ser muligheten for å utfordre og utvide interiørarkitektenes praksis, og kanskje ta en førende rolle i dette, sa Eriksson.

Frist for innlevering av tilbud er 28. juni 2019 kl. 16.00.

Lenke til Doffin her.