Nyheter
Byggherreprisen 2012

Statoilbygget signaliserer økonomisk suksess

A-lab (Arkitektlaboratoriet) innstilte Statoil-byggherren til Byggherreprisen 2012. Det lønte seg. Av kun to nominerte tok de seieren.


Fra venstre: Egil Skavang administrerende direktør i Arkitektbedriftene i Norge, Charlie Marsden prosjektleder hos a-lab (Arkitektlaboratoriet), Kjell Kalland administrerende direktør i IT Fornebu og Geir Haaversen daglig leder i a-lab (Arkitektlaboratoriet). Foto: Knut Werner Lindeberg Alsén.
Fakta:

Kriteriene for utdeling av prisen:

•          Godt samarbeid med en medlemsbedrift i Arkitektbedriftene i Norge

•          Profesjonelt håndtert byggesak

•          Respekt og engasjement for arkitektens (og andre rådgiveres) faglige råd

•          Byggherre som har lagt vekt på et godt helhetsresultat

•          Hvis mulig, byggets, interiørets eller landskapsprosjektets samfunnsmessige betydning.

 

Juryen for 2012:

•          Thor Olaf Askjer, administrerende direktør i Norsk Eiendom

•          Siri Bakken, siv.ark. MNAL, daglig leder NSW, styremedlem Arkitektbedriftene

•          Bård Helland, siv.ark. MNAL, leder av Arkitekturverkstedet - Asplan Viak

•          Silvie Le Muzic, siv.ark. MNAL, fagsjef Arkitektbedriftene i Norge, har fungert som sekretær.

Annet hvert år deler Arkitektbedriftene AB ut Byggherreprisen som et ledd i markedsføringen av arkitektbransjen. I år ble prisen delt ut på Nasjonalmuseet – Arkitektur 30. mai under Næringskonferansen.

 

Kun to nominerte

Bare tre forslag til verdige prisvinnere foreslått til årets pris. Et av dem ble diskvalifisert fordi arkitekten på prosjektet ikke var medlem av Arkitektbedriftene. Dermed var det kun to tilbake, og sjansen for å vinne prisen økte til 50 prosent.

 

A-lab gjorde sånn sett en god investering da de innstilte sin byggherre for Statoils nye hovedkvarter på Fornebu, IT Fornebu eiendom AS.

 

Egil Skavang administrerende direktør for Arkitektbedriftene AB kommenterer på telefon til Arkitektnytt at de gjerne skulle sett flere forslag på bordet. Den korte fristen for å nominere er hovedårsaken til at kun to forslag ble sendt inn, forklarer han. Samtidig presiserer han at:

 

– Prisvinneren er meget verdig, og vi var godt fornøyd med de to kandidatene.

 

Framoverlent byggherre

Arkitekt og partner i a-lab Odd Klev mener byggherren IT Fornebu fortjente Byggherreprisen fordi de hadde sterk tro på et ukonvensjonelt og nyskapende prosjekt. Til tross for det turbulente markedet etter finanskrisen i 2008 var de modige.

 

Utover vilje til høy risiko, berømmer a-lab byggherren for å være kunnskapsrik og krevende.

 

– Ingeniørene var ivrige etter å spare kostnader ved å erstatte de store utkragningene med søyler. Men byggherren satt foten ned og ga tydelig beskjed om å ivareta arkitektens helhetlige konsept, uttaler Klev til Arkitektnytt.

 

Byggherren bekrefter forslagsstillers begrunnelse, ifølge juryens innstilling:

 

«I en byggesak må design, økonomi, fremdrift, SHA m.m. veies mot hverandre for å få et best mulig resultat, totalt sett innenfor de rammer ethvert prosjekt har. Arkitekt og byggherre har i denne saken ’forstått’ hverandre. […] Det har derfor vært mulig for oss sammen å finne og å prioritere løsninger slik at sluttresultatet er blitt svært bra.»

 

Usikkerhet i juryen

Etter ros til de to nominerte byggherrene for at de har hatt et klart program og gjennomføring bygget i henhold til dette, uttrykker juryen også betenkninger:

 

«Juryen er usikker på i hvor stor grad bygningskroppene har lykkes med å integrere prosjektene visuelt og programmatisk i forhold til sine omgivelser; med hensyn til tomtenes beliggenhet, byrom og for videre utvikling av respektive byrom/ sted.»

 

Samtidig er jurymedlemmene enige om at begge byggherrene viser en kompetanse godt over gjennomsnittet.

 

Kvalitet hele veien gjennom

En enstemmig jury falt ned på Statoilbygget, skriver juryen i sin innstilling. Bygget framhever brukeren Statoil ASAs identitet og samfunnsrolle på en særegen måte, skriver juryen.

 

Byggherren har i samarbeid med arkitekten vært dristig og nyskapende. Og helt fra eksteriøret til interiøret har de lykkes med å signalisere at brukeren hevder seg på verdensbasis når det gjelder teknologi, størrelse og økonomisk suksess.

 

I tillegg er juryen opptatt av hvordan man både i planlegging og bygging har nyttiggjort seg brukerens kunnskap om industrialisering, prosesstenkning og kvalitetssikring. Kunnskap som er veletablert i offshore-virksomhet, men kun delvis anvendes i tradisjonell landbasert byggevirksomhet.

 

Juryens innstilling