Nyheter

Statsbyggs studentpris til to bærekraftige prosjekter

Juryen har valgt å dele prisen på to prosjekter som utmerker seg på forskjellige måter der miljøhensyn er sentralt.


Vinnerprosjektene: Transformasjon av offentlige utleieboliger i Hong Kong (t.v) og transformasjon av industrilandskap på Island (t.h.). Illustrasjoner: Arkitektstudentene
Studentvinnerne: Wing Yi Hui og Lap Ming Wong (øverst) og Gislunn Halfdanardottir og Mathias Kempton (nederst).
Studentvinnerne: Wing Yi Hui og Lap Ming Wong (øverst) og Gislunn Halfdanardottir og Mathias Kempton (nederst).

Prosjektene som vant prisen for fremragende arkitektur er begge tegnet av masterstudenter i arkitektur fra Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO).

 

De to vinnerprosjektene er «How to Live Again – Transformation of public housing in Hong Kong», laget av Wing Yi Hui og Lap Ming Wong og «National Purist Routes – Industrial Expansion and Moving Icelandic Landscapes», laget av Gislunn Halfdanardottir og Mathias Kempton.

 

Eksperimentelle løsninger

Begge prosjektene tar opp samfunnsaktuelle temaer som transformasjon av eksisterende bygg og miljøhensyn i næringsutvikling.

 

«How to Live Again» tar for seg transformasjon av offentlige utleieboliger i Hong Kong. Veiledere for prosjektet har vært Per Olaf Fjeld, Lisbeth Funck og Rolf Gerstlauer.

 

«National Purist Routes» tar for seg den utbredte veksten innen turisme og industri på Island, og studentene kobler de to sektorene sammen i et transformasjonsprosjekt. Veileder for prosjektet har vært Peter Hemmersham.

 

De to studentduoene ser ifølge juryen «med et nytt blikk på tilgjengelige ressurser og viser eksperimentelle og nyskapende løsninger».

 

Pengepremie

Prisen er på 20 000 kroner og deles ut, helt eller delt, til ett eller flere studentprosjekt på masternivå. I denne omgangen får dermed de to prosjektene 10 000 kroner hver.

 

Juryen har bestått av arkitektene Lise Larsen, Hilde Herrebrøden og Knut Aschim fra Statsbygg.

 

Les mer om prisen og prosjektene på statsbygg.no

Prosjektet National Purist Routes endte opp som en bok, og denne er digitalt tilgjengelig på www.puristroutes.com