Arkitekturpolitikk

Stavanger uten byplansjef

I 73 år har Stavanger hatt arkitekter i spissen for byplanarbeidet, men nå omorganiseres planarbeidet. Stavanger Arkitektforening reagerer på kommunens brudd med en lang tradisjon.

«Kanskje er det ikke så dumt å fortsette med et kontor med spesielt ansvar for byen, med en byplansjef som er arkitekt?» spør Rolf Skjelstad. Foto: Ingebjørg Semb

Stavanger kommune har siden andre verdenskrig hatt arkitekter i ledelsen for byens planlegging, men sammenslåingen av kommunene Rennesøy, Finnøy og Stavanger har ført til omorganisering av storkommunens planarbeid. I en kronikk i Stavanger Aftenblad etterlyser nå styremedlem i Stavanger Arkitektforening, Rolf Skjelstad, den faglige kompetanse i den nye modellen.

«I 73 år har Stavanger hatt arkitekter i spissen for byplanarbeidet,» skriver Skjelstad, og legger til at: «Planlegging av byen er kanskje mer enn noen gang et tredimensjonal, estetisk og arkitektonisk arbeid.»

170 år med tradisjon

Den nye kommunen under den nye rådmannen, Per Kristian Vareide, vil ikke lenger ha noen samlet byplanavdeling under én byplansjef, men vil bli delt i et detaljplankontor og et kontor for overordnet plan og områdeplanlegging. Den nye byutviklingssjefen får dessuten ansvaret for 240 km², med blant annet 37 øyer, som i hovedsak er ubebygd. Skjelstad peker på byens 170 år gamle tradisjoner for byplanarbeid, og spør hvorfor kommunen nå vil bryte med dette løpet:

«Kommunens forståelse av ny plan og bygningslov krever at det tegnes og illustreres ferdige bygg før detaljplaner kan vedtas. Politikerne og folk etterlyser arkitektonisk kvalitet. Vi vil ha gode byrom, vakre byvegger og gode oppholdsarealer. Kanskje er det ikke så dumt å fortsette med et kontor med spesielt ansvar for byen, med en byplansjef som er arkitekt?» spør Skjelstad retorisk.