Nyhet

Stille på byggeplass

På en byggeplass øst i Oslo er det nesten ingen lyd. Stillheten vekker internasjonal oppmerksomhet.


Det er stille på den helelektriske byggeplassen i Klosterenga park i Gamle Oslo. Foto: Torbjørn Tumyr Nilsen

I Klosterenga park i Gamle Oslo holder arbeidere på med å åpne et gammelt bekkeløp og integrere det i skulpturparken til billedkunstner Bård Breivik (1948-2016). Det spesielle med oppdraget er at det skjer uten fossile gravemaskiner og lastebiler – hele anleggsvirksomheten er hel-elektrisk.

– Dette er et typisk område som er veldig tett på folk og byggingen skal holde på en stund. Det at man klarer å gjøre et miljøprosjekt av det, på en klimavennlig måte, er veldig bra. Det er et veldig godt forbildeprosjekt for andre, sier Heidi Sørensen, direktør i Klimaetaten i Oslo kommune, til Avisa Oslo, som først omtalte saken.

Hører barna best

Det påpekes også at den hel-elektriske byggeplassen, ikke bare er klimavennlig, men også gir mindre støy for omgivelsen. Anleggsarbeidet foregår like ved to barnehager, men disse slipper å be anleggsarbeiderne ta pause når barna skal sove ute i vognene sine. Resten av områdets beboere opplever også mindre støy, det stamme gjelder arbeiderne som slipper å bli utsatt for mulige hørselskader.

- Selvfølgelig er det først og fremst energisparende og slipper ingen klimautslipp ut på anleggsplassen. Men vi jobber også mye i byene der folk ferdes, bor og jobber. Når vi får redusert støy og utslipp er det åpenbare fordeler for de som er i nærheten, sier Espen Hauge fra Vann- og avløpsetaten, til samme avis.

– Når gravemaskinene holder på, hører vi gjerne barna bedre enn gravemaskinen, supplerer prosjektleder Synnøve Bjerkestrand Halle fra samme etat.

Byggeplassen på Klosterenga ligger blant annet midt mellom to barnehager. Her er det lyden av barn som leker som overdøver de stillegående anleggsmaskinene, påpeker Oslo kommune i Avis Oslo. Foto: Torbjørn Tumyr Nilsen

Oppmerksomhet i utlandet

I tillegg foregår all transport av masse elektrisk. Byggeplassen har fått oppmerksomhet internasjonalt og det har, ifølge Oslo kommune, kommet folk fra Portugal, Storbritannia og Japan for å skrive om prosjektet.

Prosjektleder i Braathen Landskapsentreprenør, som utfører arbeidet, Leif Abrahamsen, mener det er krevende om man som entreprenør ikke går fullt inn på det elektriske sporet.

– Man kan ikke drive som man gjorde før, det tror jeg er utfordrende for de som går halvhjertet for dette. Man må endre tankesettet og driftsmetodene for å få det til å fungere, sier Abrahamsen til Avisa Oslo.