Nyheter

Stoffrister Arkitektnytt

Vil du bidra i Arkitektnytt? Fagbladet kommer ut på papir hver måned bortsett fra juli, og en årgang består derfor av elleve utgivelser. Fristene for innsendelse av stoff til de enkelte numrene er som følger:


Frister i 2017

Nr 01/17: 06. januar

Nr 02/17: 03. februar
Nr 03/17: 10. mars
Nr 04/17: 07. april
Nr 05/17: 19. mai

Nr 06/17: 04. august

Nr 07/17: 01. september

Nr 08/17: 29. september

Nr 09/17: 20. oktober

Nr 10/17: 17. november

 

Ta kontakt med redaktør Martin Braathen i god tid før fristen, bladet blir som regel fullt lenge før deadline. Generelle vilkår for bidrag finner du her. Informasjon om Arkitektnytt finner du her.

 

Frister for annonser finner du her. Ta kontakt med salgskonsulent Merethe Songli for mer informasjon.