Nyhet

Stor gjennomtrekk i PBE

Plan- og bygningsetaten i Oslo mistet halvparten av de ansatte på fem år. Nå mener etatsdirektøren hun ser bedring. 


Siri Gauthun Kielland, etatsdirektør i Plan- og bygningsetaten i Oslo overtok etter Ellen de Vibe høsten 2019. Hun mener arbeidsmiljøet ved etaten har bedret seg siden den gang. Foto: Hanna Maria van Zijp

I løpet av de siste fem årene har hele 49 prosent av de ansatte i Plan- og bygningsetaten i Oslo sluttet, melder nettstedet E24, som har fått innsyn i tall fra Oslo kommune. 

Etatsdirektør Siri Gauthun Kielland sier til E24 at hun innser at etaten har hatt «svært høy turnover» i flere år. Av årsakene Kielland trekker frem er «utfordringer i arbeidsmiljøet» den mest fremtredende. Hun understreker imidlertid at antallet som slutter er nedadgående. 

– Det er viktig at vi er en attraktiv arbeidsgiver for dyktige folk, sier Kielland.

Ukultur og kompetanseflukt

Det har i flere år vært rettet kritikk mot arbeidsmiljøet i etaten. NRK skrev i 2018 om en fryktkultur og i 2019 anbefalte revisjonsselskapet Deloitte, etter en ekstern granskning, 49 bedringstiltak for å få bukt med den samme ukulturen. 

I 2018 sluttet 13 prosent av alle ansatte, skriver E24. Kielland oppgir to grunner til antallet avganger i denne perioden. 

– Først og fremst var det høy byggeaktivitet i Oslo i disse årene, og da blir våre ansatte spesielt attraktive på grunn av sin kompetanse. Dernest ble det klarlagt i 2018 at det var utfordringer i arbeidsmiljøet, og dette kulminerte i en grundig arbeidsmiljøundersøkelse levert fra Deloitte sommeren 2019, sier Kielland til nettstedet.

Taus eks-direktør

Den gang var det Ellen de Vibe som var direktør for etaten, men etter 20 år i jobben sluttet hun samme år. De Vibe ønsker ikke å uttale seg om hvorfor så mange medarbeidere sluttet de siste årene på hennes vakt. 

– Det er ikke naturlig for meg å delta i en meningsutveksling om dette, skriver De Vibe i en e-post til E24.