Nyhet

Stor medvirkningsdugnad i Fjordbyen

Rodeo arkitekter og Hav eiendom ber Oslos befolkning om å delta i en stor medvirkningsdugnad om Grønnlikaia i Fjordbyen.


Slik kan Grønlikaia bli. Nå oppfordres befolkningen til å komme med forslag til hva Havnepromenaden helt ytterst og den store øya lengst i sør, skal fylles med. Illustrasjon: Rodeo arkitekter

Denne uken ble planinitiativet for Grønlikaia i Oslo oversendt planmyndighetene, og nå vil eierne i Hav Eiendom og planarkitektene i Rodeo arkitekter vite hva byens befolkning mener. «Hva mener du at vi skal bruke 1 kilometer med ny havnepromenade til, og hva skal det 20 mål store friområdet ved enden av havnepromenaden fylles med?» spør Hav og Rodeo i en pressemelding.

Tidlig ute

Sammen har de publisert nettstedet gronlikaia.no, der innbyggerne oppfordres til å gå inn, sette seg inn i planen og sende inn sine forslag. Spenstige forslag oppfordres, sier Kjell Kalland, administrerende direktør i Hav Eiendom. 

– Altfor ofte ser vi at engasjementet vekkes først etter at avgjørelsene er tatt. Nå ønsker vi å være tidlig ute for å få flere innspill fra innbyggerne, forklarer Kalland.

"Lohavn kan bli et flott og viktig maritimt byrom i Oslo. Litt som Pollen i Arendal," heter det i pressemeldingen. Illustrasjon: Rodeo arkitekter

Bli kjent

Det er Rodeo arkitekter som skal håndterer medvirkningsarbeidet rundt Grønnlikaia, og partner Henning Sunde mener arkitekter og utviklere nå trenger å bli kjent med folks perspektiver og ønsker: 

– I løpet av de siste 20 årene har Fjordbyen og Oslo gjennomgått store transformasjoner og mange har fått et bevisst forhold til og en stor interesse for utviklingen av byen. Det er bra, fordi byen er til for innbyggerne og vi arkitekter og utviklere trenger å bli kjent med folks perspektiver og ønsker. Ofte er det noen få spesielt interesserte som engasjerer seg i medvirkningen. I dette tilfellet ønsker vi også å vekke engasjementet og interessen hos dem som vanligvis ikke deltar så aktivt. Vi tenker blant annet særlig på barn og unge, som vi gjerne hører fra, sier Sunde.

Siste del av Bjørvika 

Grønlikaia er Fjordbyens avslutning mot sør og den siste delen av Bjørvika som gjenstår å utvikle. Området ligger i dag inneklemt mellom Mosseveien og fjorden, gjemt bak containere og lagring fra anleggsarbeid. 

Med Havnepromenaden plassert ut mot sjøen vil det dannes nye, romslige og skjermede boligkvartaler bakenfor. Den historiske blokkmurskaien skal tas vare på og blir et kulturminne som forbinder de nye boligområdene.  

Et tydelig skille mellom Havnepromenaden med aktivt byliv og nabolagets mer skjermede arealer, muliggjør romslige boligfelt tilrettelagt for et godt hverdagsliv og unike nabolag som ikke finnes i Fjordbyen i dag, heter det i pressemeldingen.

Grønlikaia om kvelden, med Sjømannskolen og Ekebergrestauranten bak. Illustrasjon: Rodeo arkitekter