Nyhet

Stor og omfattende debatt

«Landskapsarkitektene må få kortene på bordet,» sier Iwan Thomson i Lala Tøyen før stor debatt om landskapsarkitektenes samfunnsrolle og utvikling.


Det stilles stadig høyere krav til de ikke-tekniske delene av landskapsarkitekturen. Bildet er fra Asplan Viaks prosjekt i Deichmans gate i Oslo, som vant Landskapsarkitekturprisen 2018. Foto: Asplan Viak/Åse Holte
Landskapsarkitekt og partner i Lala Tøyen, Iwan Thomson, treffer man til debatt førstkommende torsdag. Foto: Lala Tøyen

«Landskapsarkitekturfaget er stort og omfattende: fra overordnet planlegging, formgivende og helt ned til teknisk spisskompetanse,» heter det i invitasjonen når NLA Oslo og Akershus innkaller til debattmøte på Bruket i Oslo torsdag 4. april.

Et bredt utvalg debattanter skal blant annet svare på spørsmål landskapsarkitektenes samfunnsoppdrag, og om hvordan faget kan og bør utvikle seg.

Landskapsarkitekt og partner i Lala Tøyen, Iwan Thomson, er blant initiativtagerne og panelmedlemmene som ønsker å posisjonere faget, både i markedet og samfunnet. «Vi må få kortene på bordet,» sier han til Arkitektnytt:

– Det er 100 år siden Europas første landskapsarkitekt-utdanning ble etablert på Ås, og vi har store jubileumsutstillinger og arrangementer. Vi opplever vel at disse eventene i seg selv er litt for introverte og for rettet mot landskapsarkitektene selv. Vi vil heller promotere faget utad, vise samarbeidene vi hele tiden er en del av og å posisjonere faget, sier Thomson.

Stadig høyere krav

– Hvorfor er temaet landskapsarkitektur så viktig å debattere?

– Det stilles stadig høyere krav til de ikke-tekniske delene av faget vårt, fra byliv og barns utvikling til miljø og bærekraft, noe alle planfag kan være med å påvirke. Grunnkravet har vært til teknisk kompetanse, men nå kreves en mer sosialt helhetlig kompetanse. Vi må proklamere hvordan vi kan bidra, og det betyr ikke å være nedlatende mot teknologien, men å kunne snakke om temaer som opptar både store og små kontorer nå.

– Har behovet for en mer samfunnsdelaktig landskapsarkitekt blitt større? Hva kan og skal landskapsarkitekten bidra med?

– Politikerne har endret spillereglene i mange europeiske byer, og har satt mål som krever kompetanse og endringer i hele fundamentet for planlegging. Det er opp til oss å svare på de politiske målene som settes. Ta eksempelet med bilfritt byliv, noe som jobbes med i nesten alle store byer i Europa, der man går vekk fra det tekniske med å løse «hva er det vi ikke skal ha», til å hjelpe politikerne i å få gjennomslag for det de ønsker å oppnå, forteller Thomson.

Blant debattantene finner man Nina Ødegård i Statsbygg, professor i By-og regionplanlegging ved NMBU, Elin Børrud, Hans Martin Aambø, seniorarkitekt i Plan- og bygningsetaten og Elisabeth Sjødal, førsteamanuensis ved AHO. I tillegg kommer en rekke landskapsarkitekter fra noen av landets største kontorer. Ordstyrer er Geir Rognlien Elgvin fra Moment.

Sted: Bruket (Schweigaards gate 34c,Oslo)

Tid: 4. april kl. 18-20

Facebook-event her eller se vår kalender.