Nyhet

Store endringer i Paradis

– Jeg er positiv til områdeplanen. Det er viktig å se Paradis-området i sammenheng og avdekke potensialet, sier Ingrid Sekse, leder i Stavanger Arkitektforening, etter at Aker BP trekker sitt forslag til utbygging.


Leder for Stavanger arkitektforening, Ingrid Sekse, er fornøyd med det nye byrådets avgjørelse om å lage en områdeplan for Paradis. Foto: Privat

Aker BP trenger mer plass og ville flytte fra kontorene i Jåttåvågen noen stopp lenger ut fra Stavanger sentrum inn til Paradis. Nå har de utsatt planene etter at et flertall i det nye bystyret, bestående av AP, MDG, Rødt og FMB, krever en områdeplan før eventuell utbygging. 

Ikke politisk behandlet

– Det vil ta minst 12 måneder å gjennomføre en slik områdeplan. Vi vet heller ikke utfallet av en slik plan med tanke på hvilke rammer som settes for utbygging av området. Med en så stor usikkerhet rundt utfallet, finner vi det ikke hensiktsmessig å vente på at en slik områdeplan ferdigbehandles, sier pressetalsmann i Aker BP, Ole-Johan Faret, til Stavanger Aftenblad.

Den nye ordføreren i byen, Kari Nessa Nordtun (Ap), mener at en områdeplan må til for å kunne vurdere området helhetlig:

– Vi ønsker å gjøre dette grundig for å få en best mulig utvikling og utnyttelse av området for innbyggerne og for næringslivet. Jeg vil også påpeke at Aker BPs kontorbygg aldri har vært til politisk behandling, sier Nordtun til Aftenbladet.

Godt likt vinner

Leder for Stavanger arkitektforening, Ingrid Sekse, er fornøyd med det nye byrådets avgjørelse. Aker BP har tidligere avholdt en arkitektkonkurranse der Ghilardi+Hellsten arkitekter vant med et forslag til lav, men tett utnyttelse. 

Vinnerprosjektet har Sekse i utgangspunktet ingen innvendinger til. Det er for øvrig godt likt i befolkningen generelt, mener Sekse.

– Problemet er at vi vet for lite om hvordan det egentlig kommer til å bli, sier hun.

Analyser kan vise vei

Krav til mellomrom og andre kvaliteter er ikke definert i den gjeldende planen der Paradisområdet er inkludert, mener Sekse. En områdeplan kan nettopp avklare slike spørsmål og sørge for at området ses i sammenheng med bydelene på hver side, ifølge henne. 

– Prosjektet ligger også tett på Jernbanelokket, som også er under planlegging, og sentrum. Det er viktig å vite mer om hvordan området knytter seg til byen, og om hva byen trenger at Paradis skal bli, sier Sekse.

Nå håper hun at planen sørger for gode analyser og vurderinger, slik at et viktig potensial for byen ikke går tapt.

Les mer om Paradis-planene her.