Arrangementer

Storfint besøk på årets FutureBuilt

– Byutvikling kan ikke skje uten rimelige boliger! sa «rockestjernebyråkraten» Jennifer Keesmaat til publikum og kongelige i Asker Kulturhus i dag.

Jennifer Keesmaat holder engasjerende foredrag over hele verden om byutviklingen i Toronto. Bilde: FutureBuilt.no

Det var storfint besøk på flere måter under dagens FutureBuilt-konferanse i Asker Kulturhus, med både Kronprins Haakon Magnus og en rekke framstående politikere i salen. Blant de inviterte talerne var økonomer, mobilitetseksperter, arkitekter og politikere fra hele verden, men kanskje aller størst forventninger knyttet det seg til Torontos tidligere byplansjef, Jennifer Keesmaat.

Keesmaat har blitt kalt Toronto's bureaucratic rock star og figurerer stadig på lister over de mest innflytelsesrike menneskene i Canada. Gjennom sin jobb har hun vært sentral i å transformere Toronto til en by med bærekraftig byutvikling og et bysentrum hvor folk kan gå, sykle, bo, leke og leve godt. Hun viste til en rekke eksempler på hvordan byen har utviklet seg gjennom engasjement fra innbyggerne på grasrotnivå og moderne byplanlegging. 

«Dialog er nøkkelen til alt,» var mantraet i Asker Kulturhus.

Fra anywhere til everywhere

Ett av eksemplene var området Distillery district, hvor et gammelt bryggeri i dag huser både universitet, kulturtilbud, shopping og boliger for alle aldersgrupper. «Bryt alle regler,» var overskriften Keesmaat hadde satt på prosjektet, og hun viste forøvrig til hvordan Toronto omskaper sine «tradisjonelle forsteder» fra anywhere, USA til levende områder der nå fotgjengere, trikker og syklister kan sameksistere med den tidligere enerådende bilen. Der kjøpesentre transformeres til grønne landsbyer. På et punkt var Keesmaat veldig tydelig:

– Byutvikling kan ikke skje uten rimelige boliger! Du kan bygge bra og få til store endringer gjennom visjoner og design, men den største trusselen for vellykkede byer er at de blir eksklusive lekeplasser for de privilegerte. Man trenger offentlig regulering, sa hun fra scenen.

Distillery district i Toronto er et eksempel på velykket byutvikling for alle. Foto: Thane Lucas

Hjelp!

Moderator Guro Voss Gabrielsen fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet pekte på en fersk undersøkelse som hevder at syv av ti ungdommer i Norge ikke kan ikke kjøpe seg en leilighet. Hva skal man gjøre?

– Eierskap er ikke en måte å sikre alle et hjem på, svarte Keesmaat, og la til:

– Den eneste måten er å forandre modellen og tilby leieprosjekter av toppkvalitet der folk faktisk vil bo. Og da snakker jeg ikke om sosialboliger, men leieboliger som leier ut til dem med lavest inntekt.

Smertefritt bilfritt

Direktør for plan- og bygningsetaten i Oslo, Ellen de Vibe, ville gjerne høre Keesmaats løsning på de høylytte protestene det bilfrie Oslo har møtt, blant annet fra handelsstanden.

– Jeg føler din smerte! humret hun.

– Det er mange som har investert i status quo, de gjør det bra akkurat nå og bryr seg kanskje ikke om miljøet rundt seg. De er ikke interessert i å delta i en felles framtidig visjon. Men løsningen er å tro på det demokratiske prinsippet om at vi sammen kan utrette mye mer enn vi kan hver for oss. Å ha en robust dialog, slik vi har innført gjennom en rekke prosjekter i Toronto, er den eneste måten å gjøre det på, avsluttet Keesmaat til applaus fra salen.

Moderator Voss Gabrielsen takket Keesmaat for tankevekkende innhold og hilste samtidig farvel til dagens mest prominente gjest.

– Det er det som er så fint med å ha en kronprins tilstede, sa hun.

– Da blir politikerne lenger også!

FutureBuilt-konferansen kan strømmes direkte fram til kl. 16:30 i dag.