Byutvikling

Storstilte planer i Drammen

Åtte team er med i kampen om milliardkontrakt for områderegulering på Lierstranda.

Drammen skal få ny bydel med plass til 20 000 mennesker. Foto: Kjetil Lenes

- Dette blir Norges største byutviklingsprosjekt. Det er mottatt tilbud fra åtte sterke team i konkurransen om kjøp av arkitekt og rådgivertjenester for områdereguleringen. Tilbyderne er meget kompetente, og har både nasjonal og internasjonal erfaring, forteller Torgeir Finnerud, daglig leder i Eidos i et intervju med nettavisen Drammen. Live24

Det var i 2010 at Drammen og Lier kommune vedtok å bygge ut det 1200 dekar store industriområdet på Lierstranda og Brakerøya. Fra å være et rent industriområde skal fjordbyen forvandles til en levende bydel med nytt sykehus, helsepark, boliger for 20.000 beboere og 20.000 arbeidsplasser. En del av de eksisterende bedriftene på området vil kunne fortsette sin virksomhet i lang tid fremover, mens andre må regne med relokalisering.

Eidos Eiendomsutvikling AS, som er den største grunneieren på Lierstranda, har fått i oppgave å gjennomføre det praktiske arbeidet med områderegulering. Områdereguleringen inklusive konsekvensutredninger og detaljregulering på deler av arealene, planlegges gjennomført innen 2 år.

Etter planen blir det oppstart med vinnerteamet tidlig 2019. Byutviklingsprosjektet er langsiktig og det er ventet at det vil ta flere tiår før prosjektet står ferdig. 

De åtte teamene er:

1. Ghilardi+Hellsten, SLA, Civitas, Brekke Strand, Dr. Tech. Olav Olsen, VISTA analyse, Rambøll, Envidan, Golder

2. COWI, Dyrvik arkitekter og White Architects

3. Rambøll, DRMA, COBE, Dreisetl og Woll

4. Asplan Viak

5. Ratio arkitekter, Dr. Tech. Olav Olsen, Golder, Erichsen & Horgen, ECT, Rambøll, Grindaker

6. Sweco Norge, HRTB arkitekter, Rodeo arkitekter, Sweco architects, Aarstiderne arkitekter

7. ÅF, tegn_3, VILL urbanisme, Dronninga landskap, Adept, Insam, Golder 8. WSP, LINK arkitektur, Multiconsult