Nyhet

Straumen er landets mest attraktive

Tettstedet Straumen i Trøndelag vinner Attraktiv by-prisen for sin formidable sentrumsutvikling. - Finalistene har vist stor vilje, sier minister Nikolai Astrup(H).


Kølhagen i Straumen sentrum. Foto: Johan Arnt Nesgård

Tettstedet Straumen i Inderøy kommune i Trøndelag har knappe 1800 innbyggere, men er likevel Norges mest attraktive sted. Denne uken fikk de bekreftelsen i form av Attraktiv by-prisen, statens egen pris for bærekraftig by- og stedsutvikling som deles ut av Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Straumen har gjennom de siste ti årene gjennomført en formidabel sentrumsutvikling, tuftet på samarbeid og inkludering, heter det i en pressemelding fra departementet. 

– Andre større og mindre steder kan la seg inspirere av Straumen sitt arbeid med sosial bærekraft, samarbeidsformer og langsiktig arbeid med merkevarebygging. Det har vært motoren i stedet sin utvikling og har skapt grobunn for vekst, sier arkitekt og leder for juryen, Alexandria Algard.

Langsiktighet

Juryen skriver i sin vurdering at utviklingen i Straumen er et resultat av langsiktig arbeid. «Med stor grad av medvirkning, har kommunen skapt en inkluderende arbeidskultur, engasjement og en utvikling som har styrket den unike identiteten til Straumen og Inderøy, som en liten og attraktiv landbruks- og kulturkommune,» heter det. 

Juryen trekker særskilt frem stedets sentrumsutvikling, der målsettingen for den fysiske planleggingen har vært å utnytte arealene bedre, redusere transportbehovet og styrke Straumen som sted. Kommunen har selv plassert kommunale funksjoner i sentrum, rehabilitert og gi nytt innhold til eksisterende bygg, samtidig som de har stilt tydelige krav til utviklere og leietakere om en felles forståelse av visjonen for sentrumsutviklingen.

Stor vilje

Straumen vant foran de to andre finalistene, Hamar og Porsgrunn. Nikolai Astrup, kommunal- og moderniseringsminister, er ifølge pressemeldingen imponert over alle de tre finalistene: 

- Finalistene har vist stor vilje til å sette inn tiltak for å gjøre stedene mer attraktive for innbyggere, næringsliv og besøkende, sier han. 

I 2019 ble Bergen kåret til landets mest attraktive by, mens tidligere vinnere er Kristiansand i 2018, Fredrikstad i 2017, Bodø i 2016 og i 2015 vant Trondheim, Helse Midt og St. Olavs Hospital. 

Les hele juryens begrunnelse her.