Nyhet

Studentbygget galleri reiser seg

Årets Trestykker-prosjekt er både et innspill i debatten om husklyngen Grensen ved NTNU og en utprøving av ombruk av materialer. Søndag blir det vernisage for det årlige studentprosjektet.


30 studenter bruker et gjenbrukt låvegulv når de bygger galleri i husklyngen Grensen ved NTNU. Foto: Guro Kalstveit

I den NTNU-eide trebebyggelsen Grensen er det i ferd med å reises et byggverk i tre, med gjenbrukte vinduer og gulv av gammel låveplank. Bak byggeprosjektet som denne uken ferdigstilles, står 30 studenter i det helt og holdent studentdrevne prosjektet Trestykker.

– Vi lærer veldig mye i denne byggeperioden og får konkret innsikt i hva som skal til for å bygge et bygg. Dette blir mye mer realistisk enn den undervisningen vi får som studenter, og gir innblikk i både prosjektering og hvordan byggebransjen fungerer, sier Kathinka Kruse-Jensen, NTNU-student og leder for Trestykker, til Arkitektnytt direkte fra byggeplassen.

Kathinka Kruse-Jensen, NTNU-student og leder for Trestykker, beskriver en lærerik prosjekteringsfase og byggeprosess. Foto: Fredrik Lundberg Paulsen

På tvers av skolene

Dette er trettende gangen Trestykker arrangeres. Opprinnelsen til navnet var at det skulle være en workshop for de tre arkitektskolene AHO, NTNU og BAS, samt at de ønsket å fokusere på bruken av tre.

Studentene samles til idéworkshop, prosjektering og bygging og kommer fra NTNU, AHO, Bas, og NMBU. Ansvaret for prosjektet rullérer også mellom skolene.

– Å skape kontakt mellom studenter ved de ulike skolene er ett av hovedpoengene med Trestykker, forklarer Kruse-Jensen.

Reisverket i nybygget er bygget av nye materialer. Resten av materialene er utelukkende gjenbruk. Foto: Guro Kalstveit

Et bygg i debatten

Årets Trestykker-prosjekt er blant annet et innspill til debatten om Grensen-området ved NTNU. Husklyngen bygget reises i ligger mellom Studentersamfundet og NTNUs hovedbygning.

Egentlig skulle bebyggelsen her rives og gi plass for det mye omtalte KAMD-senteret, hvor utdanningene kunst, design, arkitektur og musikk skulle samles. Dette har imidlertid NTNU-ledelsen for lengst gått bort fra, og spørsmålet er nå hva som kan gjøres med bygningene.

– Mange reagerte på at man som arkitekturutdanning skulle gjøre noe så lite bærekraftig som å rive hus for å gi plass til et nytt. Vi kaster oss nå på den ballen og gjennom dette prosjektet bygger vi et nytt tilpasset hus på uteområdet, som kan være med å revitalisere området og også gi liv til de eksisterende bygningene.

Her er store deler av gruppen studenter på årets Trestykker-workshop fra øverst til venstre: Sofie Wetten (AHO), Jenny Fanfelt (NTNU), Madeleine Leyland (AHO), Karoline Grande (NTNU), Andreas Nicolaysen (NTNU), Anders Skar (NTNU), Martin Sakariassen (AHO), Emma Olsen (NTNU), Herman Bjerke (AHO), Pernille Janssen (NMBU), Daniel Holmberg (AHO), Vegard Lien (NTNU), Ida Berthelsen (NTNU), Fredrik Paulsen (NTNU). Nederst fra venstre: Sofie Solgaard (AHO), Tiril Hvidsten (Bas), Ariadne Aabakken (NTNU), Kine Tingstad (NTNU), Oda Eide (AHO), Guro Kalstveit (AHO), Iben Haug (NTNU), Kathinka Kruse-Jensen (NTNU). Foto: Morten Nordaas

Tak på veggen

Nybygget som denne uken reiser seg skal være et gallerirom til bruk for de utdannelsene som egentlig skulle samles i KAMD-bygget. Et viktig prinsipp for prosjektet har vært gjenbruk. Selve reisverket er nytt, blant annet donert av Moelven, men ellers kommer resten av materialene, vinduer, gulv og fasade fra Trondheims kommunes egen gjenbruksatsing Bruk Om.

– Vi har virkelig lært hvordan vi, både i planlegging og byggeprosess, kan justere materialer og byggeprosjektet etter hva vi har tilgjengelig. Det har vært veldig fint å for eksempel bruke gammel låveplank til gulv og da vi ikke hadde nok material til fasaden fant vi ut at takstein helt fint kan brukes på yttervegg, forklarer en engasjert Kruse-Jensen.

– Og dette går ikke ut over det estetiske?

– Nei, det har vært viktig for oss at ombruket ikke skal gå utover de estetiske valgene. Det mener jeg vi har klart å holde fast ved.

Like etter intervjuet blir det klart at taksteinen likevel ikke var tilgjengelig. Men som gode prosjektledere måtte studentene bare snu seg rundt for å finne løsninger.

– Vi fikk kastet oss rundt og fant fasadeplater i et komposittmateriale som vi med rask hjelp fra Bruk Om fikk på byggeplass. Vi vet ikke hva de har blitt brukt til før, men de kommer til å passe godt inn i prosjektet vårt, sier Kruse-Jensen i en oppdatering fra byggeplass.

Å skape kontakt og samhold mellom studenter på de ulike skolene, er et av hovedpoengene med Trestykker-workshopen. Her Sofya Markova og Madeleine Leyland i ferd med å gjøre gamle vinduer klare til å males på nytt. Foto: Guro Kalstveit

En dypere erfaring

– Hvorfor er det viktig som student å delta på Trestykker?

– Det er selvsagt viktig å få andre erfaringer enn det vi får gjort på studiene. Her er vi våre helt egne byggeledere og må ta avgjørelser som vi ikke nødvendigvis hadde tatt i et skoledrevet prosjekt. Det gir en helt annen dybde i erfaringene og en kontakt med det arbeidslivet jeg ser for meg at vi vil møte på den andre siden av utdanningen vår, avslutter Kruse-Jensen.

Vernisage for Trestykker-bygget på Grensen i Trondheim er klokken 13.00 på søndag 14. august. Se mer her.