Nyhet

Studentjakt på teatertomt

Nationaltheateret er på flyttefot i Oslo. Nå får de hjelp fra AHO-studenter til å finne nytt, midlertidig tilholdssted.


AHO-studentene Runa Haanæs og Andrea Nymoen foreslår nybygg på Tøyen som midlertidig tilholdssted for Nationaltheatret. Her utenfor dagens teaterbygning, som sto ferdig i 1899. Foto: Torbjørn Tumyr Nilsen

Nationaltheatret i Oslo er på flyttefot. Seks år med oppussing krever jakt etter et nytt sted for nasjonal teaterdrift i hovedstaden. Lenge så det ut som de havnet på det gamle Munchmuseet på Tøyen, men i fjor kom beskjeden fra Kulturdepartementet om at alternativet ble for dyrt.

Derfor fortsetter jakten for teateret, som må ha et nytt sted innen utgangen av 2022. Men hvor skal de flytte? 16 studenter ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO) har, i samarbeid med Nationaltheateret, brukt årets semester på finne svaret.

– Det er egentlig surrealistisk at en så stor institusjon foreløpig ikke har noe sted å være, men for studentene har dette vært en perfekt oppgave. Det handler om både hvordan en institusjon forholder seg til byen, men også om urbanisme og ren design. De får følge alle delene av en slik prosess, så og si mens den foregår. Det er kjempelærerikt, sier Johanne Borthne, partner/arkitekt i Powerhouse Company og lærer ved AHO.

Gro Bonesmo, partner i Spacegroup arkitekter og professor ved AHO, har vært ansvarlig for kurset, sammen med AHO-lærerne Borthne og Paul Antoine Lucas.

Skur på kaia

Nylig åpnet de 16 studentene og lærerne en miniutstilling i foajeen til Nationaltheateret med tittelen «Out of house: Nationaltheateret – Staging Temporalities, Circularities and the City». Utstillingen åpner for publikum først i august, men hadde en intern åpning allerede før sommerferien.

Samme sted møter Arkitektnytt studentene Hanna Eimot og Maria Brox, som har sett på muligheten for å bruke bygningen Skur 13 på Filipstadkaia ved Aker brygge som midlertidig teater. Skuret har tidligere huset midlertidige arrangementer som x-games og P3 gull, og har i de siste årene blitt brukt som skatehall. Da skaterne planlegger å flytte vil skuret snart stå tomt.

Prosjektet til Brox og Eimot blir fremhevet som et av de mest realistiske.

– Ut ifra planene vi har sett for Filipstad-utviklingen skal skuret rives. Vi mener at bygningens fleksibilitet og det faktum at den lett kan romme midlertidige programmer beriker nærområdet og tilfører kvaliteter en ikke ville hatt i det ellers generiske området, sier Brox.

Hanna Eimot og Maria Brox foreslår gjenbruk av Skur 13 på Filipstadkaia som midlertidig bygg for Nationaltheatret. Illustrasjon: Hanna Eimot og Maria Brox/AHO

– Sparer tid og klima

De to studentenes har funnet ut at Skur 13, rent størrelsesmessig, er «perfect fit» og de tror teateret vil nyte godt av denne plasseringen i byen.

– Når Nationaltheatret igjen flytter ut er prosjektet tenkt slik at bygningen blir etterlatt med ny infrastruktur-kjerne slik at bygningen kan forbli et rom i byen som kan huse temporære program også i fremtiden, sier Brox.

– Hva er grunntanken i deres prosjekt?

– Gjenbruk står sentralt i prosjektet, både med tanke på at det er klimabesparende og i dette tilfellet tidsbesparende. Dette er en fordel for Nasjonaltheatret. Størrelsen gjør at man kan leke seg med ulike former for teater, hvor vi har valgt å la 1/4 av bygningen være et åpent og fleksibelt rom til eksperimentering. Prosjektet kobler seg også på og utvider, den uformelle sportsaktiviteten som skjer i området og kan gi en spennende synergieffekt med teateret, sier Eimot.

Johanne Borthne, arkitekt og lærer ved AHO-kurset, fremhever seriøsiteten i studentprosjektene, og mener flere av dem fort kunne vunnet en reell konkurranse.

Seriøse prosjekter

I tillegg til Filipstad har ulike studentgrupper sett på plassering av teateret på fem andre tomter: Tullinløkka (rett ved dagens teater), Akershus festning, Børstomten (nabotomt av Oslo Børs i Bjørvika), Vulkan (ved Akerselva på Grünerløkka) og Tøyen (ved Munchmuseet).

Lærer Borthne synes det har vært givende å følge de totalt ni ulike studentprosjektene.

– Noen har tatt utgangspunkt i gjenbruk av eksisterende bygninger andre har skapt helt nye strukturer, men som også kan gjenbrukes på stedet, eller demonteres og brukes igjen i deler. Alle ni forslagene er derfor veldig reelle, seriøse og profesjonelt gjennomførte. Selv om dette ikke er en diplomoppgave kunne flere av dem fort vært en avsluttende oppgave, som også lett kunne vunnet en reell konkurranse, sier Borthne.

Runa Haanæs og Andrea Nymoen har laget forslaget Campus Tøyen på nabotomten til det gamle Munchmuseet. – Ved å plassere Nationaltheatret her kan det bli en urban katalysator for denne delen av Tøyen, sier Nymoen. Illustrasjon: Runa Haanæs og Andrea Nymoen/AHO

Nytt bygg på Tøyen

Mens studentene på Filipstad hadde sett på å gjenbruke et eksisterende bygg, valgte Andrea Nymoen og Runa Haanæs å satse på nybygg. Like ved Munchmuseet på Tøyen, som snart flytter til Bjørvika, har de tegnet et bygg som kan brukes til teater, men som også kan brukes til helt andre ting ved en senere anledning.

– Vi ønsket å skape et bygg som er noe mer enn teater i noen få år. Vi ser vårt bygg sammen med Munchmuseet og prøver å skape en campus på Tøyen som gir en mer urban situasjon, sier Haanæs.

– I dag er museet plassert som en paviljong i parken, men ettersom Tøyen er blitt en stadig mer sentral bydel, trenger museumsbygningen en mer urban plassering. Ved å plassere Nationaltheatret der kan det skape en urban katalysator for denne delen av Tøyen, sier Nymoen.

Prosjektets viktigste premiss er å tenke lenger enn de seks årene bygget skal huse teateret.

– Et teater har et veldig spesifikt program, men vår idé er å lage et generelt bygg med lang levetid. Vi har plassert et stort atrium i midten med scenerom og auditorium. Når teateret flytter ut kan det bli til en gymsal i en skole, eller være et sosialt fellesrom i kontorlokaler. Målet er et bygg som skal gi rom for ulike funksjoner, sier Nymoen.