Nyhet

Studiestart for femårig landskapsmaster

​Det nye felles integrerte masterstudiet i landskapsarkitektur er lagt opp med tre studieår ved AHO og to år ved Universitetet i Tromsø.

Tre studenter på den offisielle åpningen av den nye masterutdanningen. Fra venstre: Julia Solntseva, Iris Røise Aasebø og Live Victoria Noren. Foto: Randi Solhaug / UiT

De to utdanningsinstitusjonene har i lang tid arbeidet med en ny utdanningsform for landskapsarkitektene. Mandag 20. august gikk startskuddet for det første utdanningskullet som starter sin masterutdanning, først i Oslo, deretter i Tromsø. Det ble markert med musikalske  innslag og taler fra rektorer og statssekretær på AHO mandag.

De to utdanningsstedene sitter inne med forskjellig kompetanse på området. Målet er at de skal utfylle hverandre. Den nye utdanningen er spesielt rettet mot de nordlige områdene, arktiske strøk og klimaforandringer.

– AHO har den landskapsarkitekturfaglige designkompetansen. De vet mye om by. Og de vet mye om landskap under andre forhold enn de vi har her i de nordlige områdene, uttalte Kjell Magne Mælen, dekan ved Det kunstfaglige fakultet, UiT, i et tidligere intervju med Arkitektnytt.

Populært studie

Det var i alt 725 søkere til den nye masterutdanningen, kun 22 kom inn. En av de heldige er Iris Røise Aasebø.

– Jeg er veldig opptatt av miljø og klimarelaterte problemstillinger og bærekraftig utvikling. Å velge studium som landskapsarkitektur føltes veldig riktig for meg, med tanke på å bygge med, og ta vare på naturen på en slik måte at folk kan møtes og omgås i den, sier hun i et intervju på Universitetet i Tromsøs nettside.