Nyheter

Svensk arkitektmangel uheldig for kommunene

I en rapport roper svenske myndigheter varsku om mangel på arkitektkompetanse i kommunene.


Høy utbyggingstakt parret med mangel på kvalifiserte arkitekter lager mørke skyer på den svenske byggebransjehimmelen. Foto: Pixabay

Det er det svenske fagbladet Arkitekten som melder om den nye rapporten. Rapporten konstaterer at byggebransjen i Sverige nå brenner sitt lys i begge ender og dokumenterer stor mangel på arkitekter med nødvendig kompetanse for å holde tritt med utbyggingstakten i Sverige, blant annet i boligsektoren.

 

«Problemene med kompetansetilbudet i boligsektoren må tas på største alvor,» skriver forfatterne bak rapporten.

 

Utenlandsk arbeidskraft

I følge fagbladet slår rapporten fast at det sårt trengs flere studieplasser, og at det i tillegg bør settes i verk strakstiltak for å gi arkitekter den kompetansen som etterspørres.

 

Et av spørsmålene som stilles i rapporten er hvordan det kan ha seg at det produseres boliger på et høyt nivå til tross for mangelen på kompetanse i bransjen. Svaret er at nye produksjonsmetoder og innleie av utenlandsk arbeidskraft til en viss grad kompenserer for dette.

 

Et av de få lyspunktene i rapporten er altså at underskuddet på arkitekter gjør at rekrutteringen av utenlandske arkitekter har tatt seg kraftig opp. Man frykter imidlertid at mange av de utenlandske arkitektene vil vende nesen hjemover de neste årene på grunn av at markedene i andre europeiske land ser ut til å ta seg opp.

 

Kommunalt gjennomtrekk

Det kommer også fram et uvanlig stort gjennomtrekk i kommunale arkitektstillinger fører til ustabile personalforhold som igjen fører til uholdbare arbeidsforhold og økt sykefravær på denne type arbeidsplasser. Rapporten antyder at årsakene er at privat sektor har et stort rekrutteringsbehov, og at kommunearkitekter har faglig vanskelige arbeidsforhold i møte med krevende byggeprosesser.

 

Rapporten ser altså ut til å beskrive en bransje som har havnet i flere onde sirkler på en gang.