Nyhet

Svensk satsing i Norge

Jessica Lanham og Jan Kristian Borgen skal lede arbeidet når svenske Krook & Tjäder for alvor etablerer seg i Oslo.


Jessica Lanham og Jan Kristian Borgen, fra henholdsvis 4B arkitekter og A38 arkitekter, er hyret inn når svenske Krook & Tjäder utvider sitt Oslo-kontor. Foto: Marte Garmann

I de historiske vognhallene på Skøyen i Oslo, sitter Jessica Lanham og Jan Kristian Borgen. Hun: arkitekt, utdannet i Aarhus og tidligere daglig leder i Oslo-kontoret 4B arkitekter. Han: arkitekt, utdannet ved NTNU og Innsbruck og tidligere arkitekt hos Lund+Slaatto og daglig leder i Høvik-kontoret A38 arkitekter.

Sammen er de imidlertid akkurat begynt på oppgaven med å etablere Oslo-kontoret til et av Sveriges største arkitektkontorer – Arkitekterna Krook & Tjäder.

– Jeg har jobbet mye med strategi og utvikling på et etablert kontor, men jeg synes dette er en spennende anledning til å starte noe helt nytt. Vi gleder oss nå veldig til å komme skikkelig i gang med arbeidet sammen med dyktige medarbeidere, sier Lanham, som er daglig leder ved kontoret.

– Neste steg

Krook & Tjäder ble startet i Gøteborg i 1988 og omtales som et av Sveriges største uavhengige arkitektkontorer. De har rundt 300 ansatte i ti svenske byer.

Styreleder og grunnlegger av Krook & Tjäder, Stefan Tjäder, er i en skriftlig uttalelse til Arkitektnytt, svært fornøyd med å ha fått inn Lanham og Borgen som ledere av den nye kontorsatsingen i Oslo. Han beskriver ansettelsene som neste steg i deres etablering i Norge, hvor de har vært virksomme i rundt 15 år.

Tjäder trekker frem at Krook & Tjäder er en flat organisasjon med en bedriftskultur hvor arkitekten jobber tett på kundene. Dette skaper en god forståelse for kundens behov og gjør en kreativ og inspirerende prosess mulig, mener han.

– Vi har gode erfaringer med å jobbe i Norge og ser frem til å fortsette arbeidet i det norske markedet, sier Tjäder i uttalelsen.

Stefan Tjäder er styreleder i Krook & Tjäder og grunnla kontoret sammen med Bengt-Ove Krook i Gøteborg i 1988. Han er svært fornøyd med selskapet nye satsing i Oslo. Foto: Marie Hidvi

Selvstendig kontor

Krook & Tjäder startet egentlig Oslo-kontoret allerede i 2017, men da bare som en forlengelse av at de tegnet en del hoteller i Norge – deriblant rehabiliteringen av Scandic på St. Olavs Plass. Kontoret Lanham og Borgen skal lede er dermed en videreføring av det som ble påbegynt for fem år siden, noe de fire andre medarbeiderne i kontorlokalet vi befinner oss i bevitner om. Men samtidig er det først nå kontoret girer opp og satser som selvstendig Oslo-kontor, forklarer de.

– Det er først nå Krook & Tjäder virkelig har som strategi at de skal etablere seg i Norge. Derfor har de ansatt oss, som er lokale og har erfaring fra Norge, til å satse og utvide til en bredere arkitekturvirksomhet, sier Lanham.

– Kontoret ble tidligere etablert for å komme nærmere de norske kundene. Nå skal vi satse på Oslo-kontoret som et selvstendig kontor, men med støtte fra den større organisasjonen, supplerer Borgen, som har tittelen faglig leder ved kontoret.

Frihet og trygghet

Både Borgen og Lanham trekker nettopp frem denne litt unike situasjonen som avgjørende for at de ønsket jobben: De får full frihet til å drifte et nytt kontor, men har også full trygghet i og med at morselskapet vil være der som en støttespiller. Det er ikke ofte man får en slik sjanse, forklarer de to.

– Krook & Tjäder har en enorm kompetanse, blant annet innen innovasjon, parametrisk design og bærekraft, som vi kan dra nytte av i vår satsing. Å få denne ekspertisen inn vil være en berikelse for oss, men også for markedet her i Norge, sier Lanham.

Sverige-kontoret har ekspertise i alle ledd av verdikjeden, forklarer de, fra byplanlegging til produktdesign og produksjon og salg av møbler.

– Vi er dermed liten og uavhengig her i Oslo, men med det store konsernets muskler og muligheter, sier Borgen.

– Dere omtaler dere som små, frie og uavhengige, men noen vil kanskje snu på det å si at her er det en svensk gigant, som skal etablere seg i Norge – i konkurranse med de små uavhengige norske kontorer?

– Krook & Tjäder er stort, men fremdeles uavhengig fra de store konsulentselskapene, som ellers dominerer denne størrelsen kontorer i Skandinavia. Samtidig er det nettopp derfor det er viktig at vi her i Oslo må være lokale. Jeg tror egentlig ikke på at man lett kan komme, som et stort svensk eller dansk kontor, og etablere seg med suksess. Man må kjenne markedet, og bygge på den norske identiteten for å lykkes. Den kunnskapen har vi, sier Lanham.

Ledelsen minst viktig

– I Norge vet vi kanskje overraskende lite om svenske arkitektkontorer. Hvordan vil dere beskrive Krook & Tjäder i Sverige?

– Som utrolig åpne og varme. Et lydhørt og inkluderende kontor. Jeg var kanskje litt spent i begynnelsen, men så fort jeg begynte å snakke med dem, føltes det som om jeg var en del av familien. De er opptatt av medarbeiderne sine og opptatt av å gjøre dem best mulig, sier Lanham.

– Den flate strukturen, hvor lederne ikke skal skinne på toppen, er ganske unik i arkitektbransjen. Ledelsen er de minst viktige personene, heter det i organisasjonskartet. Det liker vi. I tillegg er Krook & Tjäder i Sverige i en ganske unik situasjon, hvor over femti prosent av de ansatte har direkte kundekontakt og skaffer sine egne oppdrag, sier Borgen.

– Hvordan skal dere få dette inn i deres kontor?

– Vi legger stor vekt på det vi kaller Krook & Tjäder-ånden. Den preges av omtanke, åpenhet og stort engasjement hvor alle arbeider under eget ansvar. Nysgjerrighet og en følelse av at alt er mulig gjennomsyrer virksomheten. De verdiene er også litt av grunnen til at vi valgte denne jobben, sier Borgen.

– Hva er målet nå?

– Kortsiktig er det å utvide virksomheten, både ved en bredere portefølje og knytte til oss flere engasjerte medarbeidere. Denne høsten blir det også mye arbeid med å finne vår struktur og lage en strategi for det mer langsiktige arbeidet. Det arbeidet gleder jeg meg veldig til, avslutter Borgen.