Arkitekturpriser

Sykehus i barnehøyde

Bergen kommunes arkitektur- og byformingspris 2017 gikk til Barne- og ungdomssjukehuset, Haukeland universitetssjukehus. – Det er lite her som minner om sykehus, forteller arkitekt Anders Lager.


Haukelandsbakken 15 er en svært vellykket nyoppbygging av en institusjon for en i utgangspunktet sårbar gruppe, mente juryen. Foto Jiri Havran

Ifølge en pressemelding heter det at juryen har valgt å tildele prisen til Barne- og ungdomssjukehuset, Haukeland universitetssjukehus, som et eksempel på en svært vellykket nyoppbygging av en institusjon for en i utgangspunktet sårbar gruppe. Formålet med hele bygget er at det skal være en barne- og ungdomsklinikk som er bygget rundt brukerne, med pasienten i sentrum, og på barn og ungdoms premisser.

Prisen tildeles KHR Architecture, Rambøll Arkitekter, PKA Arkitekter og Schønherr for Haukelandsbakken 15. 

Sanselighet og gode forbindelser

Vi snakket med Anders Lager i Rambøll Arkitekter om vinnerbidraget.

– Dette er den første etappen av sykehuset, sier Anders Lager i Rambøll Arkitekter. – Den inneholder primært psykiatrisk avdeling og det som kalles Energisenteret for barn og unge, med blant annet svømmehall og gymsal.

Lager forklarer at barne- og ungdomssykehuset i etappe 2 vil bli et komplett sykehus for barn og unge, som også innefatter fødeavdeling. Sykehuset vil etter planen stå klart i 2023. Ifølge Lager har prosjektet en tung base som ligger i fjellet, med glasskledde lameller som ligger på tvers av kotene.

Han sier at tre formål har vært særlig viktige for prosjektet. For det første å oppnå en god forbindelse mellom inne og ute. Det andre har vært sanselighet i rom og materialer, å motvirke institusjonspreget som gjerne kjennetegner denne type bygg, blant annet ved å bruke materialer som tre, glass og skifer.

– For det tredje har vi jobbet under mottoet «sykehus i barnehøyde». Vi har prøvd å tegne noe om passer for barna, sier Lager.

– Vi har prøvd å tegne noe om passer for barna, sier Anders Lager i Rambøll Arkitekter. Foto: Preben Holst

– Lite som minner om sykehus

Det er en sårbar situasjon å havne på sykehus, og kanskje ekstra vondt for barn og unge. På hvilke vis mener Lager at arkitekturen kan bidra til å gjøre tiden på sykehus lettere? 

– Først og fremst at det er lite her som minner om et sykehus, sier han. – Det første du møter er en gymsal, og man ser ned mot en fantastisk svømmehall. Områdene her kan gi dem gode romlige opplevelser. Vi ser allerede at det fungerer. Barn som for eksempel kommer til psykiatrisk undersøkelse får løpe litt omkring i gymsalen etterpå, så kopler de også noe positivt til besøket. En ung kreftpasient som lenge hadde måttet beskytte seg mot smitte, fikk lov å ta en svømmetur i bassenget den dagen hun ble friskmeldt.

Man hører ofte snakk om at arkitektur kan ha gunstige og helsebringende effekter, gjerne fra arkitektene selv. Men hva baserer Lager disse antakelsene på?

– Det finnes jo forskning på dette, sier Lager, – for eksempel helsemessige effekter av dagslys, utsyn mot natur og god akustikk. Dette er gjengs innenfor sykehusmiljøet. Én artikkel som tar opp dette er «Evidence-based design in hospital construction» av Roger Ulrich. Ellers er det jo dette vi har som arkitekter, en tro på at naturmaterialer virker positivt, sier Lager. – Det ligger i vår intuisjon og tradisjon at vi har tro på dette funker, og at man har lov til å tro på at det er noe som er godt.

Juryrapport kan leses her

Se også notis om arkitektur- og byformingsprisen 2017.