Nyhet

To hete poteter og en byarkitekt

I Trondhjem Arkitektforening arrangerer de debattmøter om store utviklingsprosjekter og om den vedtatte byarkitektrollen denne våren.


Leder i Trondhjem arkitektforening, TAF. Foto: Privat

Ørjan Nyheim leder av Trondheim arkitektforening, TAF, varsler at vårprogrammet mest sannsynlig er klart til uka, men kan allerede nå fortelle om viktige samlinger dette halvåret.

– Den heteste poteten i Trondheim for tida er campus NTNU. Dette prosjektet er på størrelse med Regjeringskvartalet, og nå er planprogrammet på høring. Vi inviterer derfor til debattmøte, antakelig første uka i februar. Høringsperioden går ut 18. februar, så det må holdes i tide før det. Da kan vi få høre mer om planene og samtidig legge til rette for en faglig debatt, sier Nyheim.

– NTNU og Trondheim kommune har vært uenige om deler av planene til NTNU. I forprosessen, med blant annet arkitektkonkurranse, ville NTNU bygge en del i parkområdet ved campus. Det ønsker ikke kommunen. Nå har Kunnskapsdepartementet også kommet med noen føringer for prosjektet. Dette vil bli en viktig debatt framover.

– En annen større reguleringsplan gjelder nytt stasjonssenter for Trondheim sentralstasjon, der det planlegges boliger og næring. Her er det også høringsfrist i februar, så debattmøtet planlegges i forkant av fristen.

– I tillegg skal vi følge opp Bystyret i Trondheims bestilling til Rådmannen om en utredning av byarkitektfunksjonen, med referanse til blant annet Bergens byarkitekt. TAF vil være aktive i den debatten, og vi har allerede vært i kontakt med kommunen om saken.

– Trondheim kommune søker etter ny byplansjef etter at Hilde Bøkestad sa opp stillingen sin i høst. Vi i arkitektforeningen vil gjerne ha en tettere dialog med den nye byplansjefen og kommer derfor til å invitere vedkommende som tiltrer stillingen, til oss for å orientere om sine ambisjoner og planer.

– Torsdag 15. februar er Riksantikvaren invitert til å snakke om bystrategien de kom med i fjor. Denne er relevant for bruk og transformasjon av den eldre bebyggelsen i Trondheim. TAF samarbeider med Fortidsminneforeningen om møtet, der vi også inviterer fagpersoner fra universitet og kanskje kommunen med byantikvar og byggesak.

– I tillegg har vi et forelesningsprogram sammen med NTNU som mest sannsynlig annonseres med resten av programmet til uken.

Se foreningens lokalsider på www.arkitektur.no for oppdatert informasjon om programmet.