Organisasjonsliv

TAF tar campus-debatten

– Dialogen i mediene har vært en stillingskrig, sier Ørjan Nyheim i Trondhjems Arkitektforening om den pågående debatten rundt NTNU Campus. Nå inviteres det til debattmøte.


TAF-leder Ørjan Nyheim tror mange arkitekter sitter på gjerdet i diskusjonen om campusutviklingen, men håper det endrer seg 19. mars. Da inviterer TAF til debattmøte. Foto: Privat

NTNU Campus

  • September 2015: Regjeringen besluttet at NTNU skal samles i én campus i området rundt Gløshaugen.
  • Oktober 2016: NTNUs styre slutter seg til rektors tilrådning om at nye campusbygg lokaliseres vest for Gløshaugen, ned mot Elgeseter.
  • November 2016: Utlysing av første del av idé- og plankonkurransen for området Gløshaugen, Elgeseter, Øya.
  • 14. februar 2017: De fem vinnerne av første trinn offentliggjøres.
  • 7. april 2017: Innleveringsfrist for andre trinn i idé- og plankonkurransen.
  • 15. mai 2017: Fagjuryen kårer «Veien videre» av Koht arkitekter som vinner av idékonkurransen. Kontoret blir engasjert for å videreutvikle sin ide til en fysisk plan for campus.
  • 2018–2019: Programmering og forprosjekt for nye bygg i samlet campus.
  • 2020: Tidligst byggestart samlet campus.
  • 2025: Mål om at samling av campus i Trondheim i hovedsak er gjennomført.

I begynnelsen av mars legges NTNUs planprogram for det nye campusprosjektet ut til høring, samtidig som debatten fortsetter å bølge i mediene. Trondhjems Arkitektforening (TAF) har foreløpig ikke uttalt seg om det viktige byggeprosjektet, men vil nå invitere sakens parter til debatt.

–  Vi er opptatt av å gjøre dette på en ordentlig måte. NTNU har hatt en omfattende intern prosess, og det er først når planprogrammet legges ut på høring at det er naturlig at vi begynner å se på dette. Vår viktigste rolle er først og fremst å fasilitere for konstruktiv debatt, sier Ørjan Nyheim, leder i Trondhjems Arkitektforening.

Den 19. mars klokka 19.00 inviteres dermed NTNU, media og Trondheim kommune til kombinert informasjons- og debattmøte i Kulturtorget på Folkebiblioteket i sentrum av Trondheim. Dit kommer også kritiske røster fra arkitekturfakultetet og aksjonsgruppa for bevaring av Høyskoleparken.

I et debattinnlegg i Arkitektnytt etterlyste Folkeaksjonen Bevar Høyskoleparken nylig mer involvering fra arkitektstanden i trønderhovedstaden. Nyheim mener det er flere årsaker til at arkitektstanden er så stille:

– Det er et nok et sammensatt svar. Den pågående dialogen i mediene har vært en stillingskrig, og kanskje ikke det mest konstruktive mediebilde å kaste seg inn i. Mange vil nok sitte litt på gjerdet og vente på at ting skal konkretisere seg mer offentlig, forteller han.