Organisasjonsliv

TAF tar campus-debatten

– Dialogen i mediene har vært en stillingskrig, sier Ørjan Nyheim i Trondhjems Arkitektforening om den pågående debatten rundt NTNU Campus. Nå inviteres det til debattmøte.

TAF-leder Ørjan Nyheim tror mange arkitekter sitter på gjerdet i diskusjonen om campusutviklingen, men håper det endrer seg 19. mars. Da inviterer TAF til debattmøte. Foto: Privat

NTNU Campus

  • September 2015: Regjeringen besluttet at NTNU skal samles i én campus i området rundt Gløshaugen.
  • Oktober 2016: NTNUs styre slutter seg til rektors tilrådning om at nye campusbygg lokaliseres vest for Gløshaugen, ned mot Elgeseter.
  • November 2016: Utlysing av første del av idé- og plankonkurransen for området Gløshaugen, Elgeseter, Øya.
  • 14. februar 2017: De fem vinnerne av første trinn offentliggjøres.
  • 7. april 2017: Innleveringsfrist for andre trinn i idé- og plankonkurransen.
  • 15. mai 2017: Fagjuryen kårer «Veien videre» av Koht arkitekter som vinner av idékonkurransen. Kontoret blir engasjert for å videreutvikle sin ide til en fysisk plan for campus.
  • 2018–2019: Programmering og forprosjekt for nye bygg i samlet campus.
  • 2020: Tidligst byggestart samlet campus.
  • 2025: Mål om at samling av campus i Trondheim i hovedsak er gjennomført.

I begynnelsen av mars legges NTNUs planprogram for det nye campusprosjektet ut til høring, samtidig som debatten fortsetter å bølge i mediene. Trondhjems Arkitektforening (TAF) har foreløpig ikke uttalt seg om det viktige byggeprosjektet, men vil nå invitere sakens parter til debatt.

–  Vi er opptatt av å gjøre dette på en ordentlig måte. NTNU har hatt en omfattende intern prosess, og det er først når planprogrammet legges ut på høring at det er naturlig at vi begynner å se på dette. Vår viktigste rolle er først og fremst å fasilitere for konstruktiv debatt, sier Ørjan Nyheim, leder i Trondhjems Arkitektforening.

Etter påske inviteres dermed NTNU, media og Trondheim kommune til kombinert informasjons- og debattmøte i Kulturtorget på Folkebiblioteket i sentrum av Trondheim. Dit kommer også kritiske røster fra arkitekturfakultetet og aksjonsgruppa for bevaring av Høyskoleparken.

I et debattinnlegg i Arkitektnytt etterlyste Folkeaksjonen Bevar Høyskoleparken nylig mer involvering fra arkitektstanden i trønderhovedstaden. Nyheim mener det er flere årsaker til at arkitektstanden er så stille:

– Det er et nok et sammensatt svar. Den pågående dialogen i mediene har vært en stillingskrig, og kanskje ikke det mest konstruktive mediebilde å kaste seg inn i. Mange vil nok sitte litt på gjerdet og vente på at ting skal konkretisere seg mer offentlig, forteller han.

Redigert 13. mars på grunn av utsettelse av arrangementet til en dato etter påske.