Nyhet

Tag vant landskapsprisen

Landskapsarkitekturprisen 2022 gikk til Tag arkitekter for boligområdet Oksenøya på Snarøya i Bærum.


Oksenøya boligområde på Snarøya berømmes av juryen for god geometri med gode fellesarealer bundet sammen av gjennomgående stier fra uterom til uterom, og mot tilstøtende arealer, store og varierte grøntområder og en bevisst overvannshåndtering. Foto: Morten Rustad, Vjus

Boligområdet Oksenøya i Bærum får Landskapsarkitekturprisen 2022. I begrunnelsen heter det at prosjektet får prisen fordi «det viser en gjennomgående kvalitet gjennom hele prosjektet, fra planlegging til ferdig utførsel».

«Landskapsarkitekten har klart å lage et praktisk og samtidig vakkert anlegg som vi håper kan være til inspirasjon for andre boligutbyggere, og spesielt kommuner, for å vise hva som bør kreves i planprosessen og videre i byggefasen», skriver juryen videre i sin begrunnelse.

Prisen ble fredag kveld delt ut på gamle Munchmuseet under Norske landskapsarkitekters forenings høstkonferanse, som inngår i Oslo arkitekturtriennale 2022.

Oksenøya er et godt eksempel på hvordan man kan utforme et område gjennom en overordnet god reguleringsplan med tilhørende detaljerte bestemmelser, mener juryen. Foto: Morten Rustad, Vjus

Naturgrunnlaget i hovedrollen

Juryen mener at prosjektet Oksenøya boligområde, som Tag arkitekter har tegnet for Obos, er et eksempel på hvordan man kan utforme et område gjennom en overordnet god reguleringsplan med tilhørende detaljerte bestemmelser. Boligområdet preges i stor grad av en god geometri, med gode fellesarealer bundet sammen av gjennomgående stier fra uterom til uterom, og mot tilstøtende arealer, store og varierte grøntområder og en bevisst overvannshåndtering.

Naturgrunnlaget på Oksenøya har spilt hovedrollen i utviklingen av landskapskonseptet, skriver juryen. Boligområdet knytter seg til to viktige ferdselsakser; Oksenøyveien og Forneburingen, og grønne strukturer som Nansenparken og naturreservatet langs sjøen.

Landskapsarkitekturprisen er en hederspris for landskapsarkitektur som skal bidra til å heve, fornye og utvikle norsk landskapsarkitektur. Juryen består av seks medlemmer og en studentrepresentant fra ulike geografiske regioner i landet, og er for perioden 2021-2023 ledet av Astrid D. Skalleberg.

Podkasten Våre steder, som lages av landskapsarkitekt Ragnhild Augustsen og byplanlegger Karoline Birkeli-Gauss, fikk hedrende omtale. Foto: Ole Wangen

Engasjerende podkast

Hedrende omtale gikk til podkasten Våre steder. Våre Steder formidler faget på en ny måte, mener juryen.

«Landskapsarkitekt Ragnhild Augustsen og byplanlegger Karoline Birkeli-Gauss har tatt faget inn i et medium som har et voksende publikum og som kanskje når lenger ut enn andre, skriver juryen, som mener at podkasten er interessant, engasjerende, faglig solid og passe stram i regien», heter det fra juryen.

Podkasten består av samtaler med et bredt utvalg fagpersoner, brukere, politikere og andre, og her behandles tema innen landskapsarkitektur sammen med planfag, arkitektur og sosiologi.

Utsiktspunkt langs Sogevegen, tegnet av Feste landskap / arkitektur. Foto: Dag Jenssen

Sykkelvei med følsomhet og omhu

Sykkelruta Sogevegen om Nutheim, av Feste landskap / arkitektur, fikk også hedrende omtale. Veistrekningen på nærmere tre mil, den gamle E134, er utformet for Seljord og Hjartdal kommuner, Statens vegvesen region Sør og Vestfold og Telemark fylkeskommune, og omtales av juryen som «lokalsamfunns- og destinasjonsutvikling med sykkeltilrettelegging og lokal identitet».

Prosjektet mottar hedrende omtale for bruk av presise fysiske inngrep som styrker stedsidentiteten og landskapsarkitektens gode rolle- og stedsforståelse.

«Gjennom et stort samarbeids- og medvirkningsprosjekt har Feste Landskap, sammen med en rekke aktører, tilrettelagt for at det glemte veistykket har blitt en opplevelsesrute rettet mot sykkelturisme og lokal verdiskaping», heter det i juryens begrunnelse.

Prosjektet er planlagt med følsomhet og omhu for både landskap og kultur, noe som resonnerer godt med samtidens behov for bærekraftig stedsutvikling, mener juryen.