Nyhet

Tegner nedskalerte fengsler

Dark Arkitekter og stiftelsen som jobber med tilbakeføringen av straffedømte, håper politikerne skal få øynene opp for nedskalerte fengsler.


Illustrasjonen viser luftehagen og ser mot fengselsbygget. Hagen fungerer som sirkulasjonsareal til de andre aktivitetene som fengselet er knyttet opp til. Illustrasjon: Dark Arkitekter

På oppdrag fra Wayback, stiftelsen som jobber med tilbakeføringen av straffedømte, har Dark Arkitekter tegnet forslaget til et nedskalert fengsel, plassert på ulike tomter i Oslo. Mindre og tilrettelagte soningssteder, hvor fengsel og lokalsamfunn kan være en ressurs for hverandre er målet.

Forslaget kommer i etterkant av at bystyret i hovedstaden sa nei til nytt fengsel på Bredtvet i Groruddalen i april.

– Alternativet til et nytt storfengsel i Oslo kan være et desentralisert nettverk av mindre soningsenheter rundt i byen. Fengslene vil i større grad kunne tilpasses omgivelsene og integreres i lokalmiljøet. Stedstilpasningen handler også om å gi et differensiert soningstilbud for de innsatte; rusmestringsavdeling og ungdomskriminelle vil kreve forskjellig tilbud og utforming av soningsenheten, sier arkitekt og partner i Dark, Eivind Bjørndalen, i en pressemelding.

Eivind Bjørndalen, arkitekt og partner i Dark, har selv jobbet i fengsel og skrevet om fengsler i sin hovedoppgave. Foto: Dark Arkitekter

De innsattes tilhørighet

I forslaget er soningsenhetene nedskalerte til maksimum 30 innsatte per enhet, og tanken er å bidra til at det satses på soningssteder som kan forbedre tilbakeføringen og som gjør det enklere å komme tilbake til samfunnet etter endt soning.

– Dark har bistått oss med å utarbeide forslaget og skissene av en nedskalert soningsenhet. Vi mener at bystyrets nei til nytt fengsel er uheldig, ettersom vi tror det beste er at et fengsel lokaliseres der de innsatte har tilhørighet, sier Johan Lothe, leder av Wayback.

Nylig presenterte Lothe og Bjørndalen sine forslag til ny organisering av et fengsel i Oslo for byrådsleder i Oslo, Raymond Johansen (Ap), og medlem av justiskomiteen, Kamzy Gunaratnam (Ap).

– Nå har vi har vi et godt tverrfaglig samarbeid med arkitektkontoret for å skissere opp en ny organisering av fengsler, og fikk muligheten til å presentere vårt forslag for to nøkkelpersoner i Ap. Vi håper flere vil innse behovet for å tenke annerledes, sier Lothe i pressemeldingen.

Illustrasjonen viser fra parken nord for tomten, og mot spisestedet som de innsatte driver. En foreslått flerbrukshall vises til høyre i bildet. Illustrasjon: Dark Arkitekter

Studier på Økern

Dark og Wayback har i tillegg til de nye, nedskalerte fengslene også bistått med tomtevurderinger og eksemplifisert en nedskalert soningsenhet på Økern i Oslo – en delbydel som er i stor utvikling de kommende årene, og der en storsatsning på en sirkulær ressurssentral er i emning.

– Å se fengselet i lys av en byutvikling som skal basere seg på sirkulærøkonomi, på et sted som skal bli en ny bydel for tusenvis av mennesker, er spennende. Fengslet kan knyttes opp mot eksisterende og fremtidige funksjoner og virksomheter, og gi Økern et rikere tilbud og innsatte en bedre soning. Eksempelvis gjennom en flerbrukshall med sambruk mellom bydelen og de innsatte, eller et samarbeid med den nye sirkulære ressurssentralen på Økern, sier Eivind Bjørndalen i Dark, som selv har jobbet i fengsel og skrevet om fengsler i sin hovedoppgave.

Fengselet på Økern er tenkt løst med et indre gårdsrom for de innsatte, innenfor soningsenheten og de tilhørende programfunksjonene. Det gjør det enklere for brukerne å bevege seg rundt – i tillegg til at fengselets funksjoner ligger lett tilgjengelig for omgivelsene, heter det videre.