Nyhet

OAT: Programmet er lansert

Kuratorene for Oslo arkitekturtriennale 2019 har tatt utgangspunkt i byens historie og de fire institusjonene: biblioteket, teateret, lekeplassen og akademiet i utformingen av hovedprogrammet for årets triennale.


OAT 2019 – programlansering

Programlanseringen er en del av Urban Future Global Conference og Oslo europeisk miljøhovedstad 2019.

Triennalen organiseres i samarbeid med Futurebuilt, Arena Oslo og Oslo Business Region. 

Etter ett år med researcharbeid har nå kuratorteamet presentert hovedprogrammet for Oslo arkitekturtriennale (OAT) 2019. Programlanseringen fant sted i kveld på Salt, et nomadisk kunstprosjektet ved kaikanten i Bjørvika, Oslo.

En annen fremtid

«Se for deg en verden hvor livskvalitet og miljø settes foran økonomisk vekst. Hvordan former og bygger vi byene våre i en slik verden?» spør triennalekuratorene  på egen nettside

Under triennalen, som foregår fra 26. september til 24. november, skal publikum få utforske nedveksttemaet og hvilke konsekvenser det får for byene våre gjennom et sammensatt program av utstillinger, teater og performance, konferanser, debatter, samtaler, workshops, utflukter, med mer.

De fire institusjonene:

I år er hovedprogrammet inspirert av den historiske byen. Kuratorene mener det er fruktbart å se til «de gamle, merkverdige og eventyrlige kvalitetene i byene våre» når man skal forestille seg morgendagens arkitektur, som de for øvrig sier må være basert på nedvekst.

I hovedprogrammet tar de utgangspunkt i følgende fire institusjoner for nærmere utforsking av temaet:

Biblioteket – en hyllest til fellesskapet, til deling og tilgjengeliggjøring av ikke-kommersielle ideer og gjenstander.

Teateret – handler om hvordan verden konstrueres, skriver de, og inviterer i samme slengen deltagere til å undersøke sin egen virkelighet og hvordan man kan skape alternativer til denne.

Lekeplassen – rommer et spill om byen der man utforsker og lytter til omgivelsene. Her kan man ta tilbake gatene som et sted for lekne og meningsfulle undersøkelser, ifølge OAT.

Akademiet – som de har valgt fordi det er en arena for kunnskapsutveksling og faglige diskusjoner der arkitektur- og byutviklingsfagene utfordres fra innsiden.

Arkitektens rolle

Kuratorteamet mener et avgjørende spørsmål for arkitekturens samfunnsrelevans er hvordan den forholder seg til samtidens klimakrise og økende sosiale forskjeller.

De skriver at:

«Arkitektprofesjonen har et unikt utgangspunkt for å utfordre vekstparadigmet. På den ene siden er den dypt innviklet i vekstøkonomien gjennom bygge- og eiendomsbransjen. På den andre siden er mange arkitekter mindre motivert av penger enn av sosiale, kulturelle og kunstneriske verdier.»

Festivalen, som de omtaler triennalen som, leter etter urbane og arkitektoniske løsninger for en verden hvor livskvalitet og miljø settes foran økonomisk vekst, skriver de. I år inviteres publikum å bli med og skape «fremtidsbilder av en verden der alle har nok».