Arkitekturpolitikk

Tenker høyt om Riksarkitekt

NAL er blant organsiasjonene som bretter opp ermene og bidrar når Doga samler Arkitektur-Norge til dugnad for arkitekturpolitikk-utforming denne våren.

Fra papirutgaven Arkitektnytt 01/2018
Å utrede hvordan og hva en Riksarkitekt vil kunne bidra med, vil synliggjøre politikkfeltet, mener Camilla Moneta, fagsjef i NAL. Her på møtet i Doga i januar sammen med Ole Gustavsen, rektor ved AHO og (t.h) Fredrik Shetelig, dekan ved NTNU. Foto Jørgen Lie Furuholt

– Det er veldig positivt at Doga inviterer hele det norske arkitekturfaglige miljøet. Vi står mye sterkere som et samlet fagmiljø på en felles arena, sier fagsjef i NAL, Camilla Moneta. Sammen med leder for fagavdelingen i NAL, Petter N. Haug, deltok hun på et oppstartsmøte om arkitekturpolitikk på Doga 11. januar. 

NAL benyttet blant annet møtet til å etterlyse en konkret strategi for hva fagmiljøet ønsker å oppnå med arkitekturpolitikkutformingen.

– Vi i NAL mener det blir viktig å synliggjøre hvordan arkitekturen i praksis løser mange samfunnsutfordringer. Vi må løfte fram innovasjons- og forbildeprosjektene. Vi må bruke dem aktivt, blant annet må vi sørge for å få politikernes øyne opp for all den gode arkitekturen som lages. Vi må vise fram prosjekter, ikke lage dokumenter. Dokumenter inspirerer ikke politikere, poengterer Moneta. 

Riksarkitekt-idé

En av ideene NAL bidro med på Doga-møtet var tanken om en nasjonal arkitekt, delvis inspirert av opprettelsen av byarkitektstillingen i Bergen og vedtaket om å utrede en byarkitektstilling i Trondheim.

– Vi tenker oss en slags riksarkitekt som kan være uavhengig av departementer og Statsbygg og som kan ivareta viktig faglig rolle. Kanskje litt slik Riksantikvaren fungerer i dag? Men jeg understreker at dette er en ganske så løs ide. En utredning av en slik stilling vil synliggjøre hvor viktig det er å holde den nasjonale, arkitekturpolitiske diskusjonen oppe, sier Moneta.

Hun understreker at forberedelsene til møtet på Doga ble gjort i fagavdelingen i NAL.

– Vi skal på kort og lang sikt koble på hele organsiasjonen og forankre innspillene våre blant de tillitsvalgte før vi går mer konkret inn på hva NAL skal bidra med i møtene på Doga framover.

Samfunnsendrende allianser

NAL vil også legge stor vekt på å bygge allianser med aktører og miljøer som kan bidra til å synliggjøre arkitekturens samfunnsendrende kraft.

– Byggenæringen og kommunal sektor er eksempler på alliansepartnere vi ønsker å koble oss på. Vi må lete etter de arkitekturpolitiske initiativene og kreftene i kommune-Norge. Det er mange som har gjort mye godt arbeid som vi kan hekte oss på og lære av sier Moneta.