Nyhet

Tenker hus som landskap

– Jeg er både arkitekt og landskapsarkitekt, jeg er midt imellom, det er der løsningene finnes, sier Klaus Klaas Loenhart under Urban Future global conference. Han tegner naturbaserte løsninger som svar på klimakrisens utfordringer.


Da arkitekt og landskapsarkitekt Klaus Klaas Loenhart tegnet hovedkvarteret for Grüne Erde (Grønn jord) anla han en blomstereng som blant annet bidrar til biodiversitet i stedet for et tradisjonelt utomhusanlegg. Foto: Grüne Erde/Jan Schuenke

– Jeg vet dere kom hit for å høre om løsninger, men vi må først stille oss spørsmålet: Trenger vi dagens separasjon mellom natur og kultur? spør Loenhart fra scenen på Doga i Oslo under sesjonen «Nature-based solution». Loenhart er professor ved Teknisk universitet i Graz og driver designpraksisen «Terrain».

Den naturlige løsningen

For å komme fram til nye løsninger må vi kunne forestille oss nye muligheter, ifølge Loenhart.

– Vi må slutte å bygge byen og landskapet så de ligner et diagram over dikotomien mellom natur og kultur, sier han.

Ved å bryte ned denne motsetningen blir vi i stand til å forestille oss et nytt liv i byen og vi kan komme fram til nye løsninger og ny estetikk, mener han.

Jordhelse

Selv tenker Loenhart bygninger som landskap og omtaler arbeidet sitt som en «plantebasert og bioklimatisk designpraksis». I en rask gjennomgang av diagrammer og illustrasjoner viser han publikum tankegrunnlaget bak oversettelsen av landskapets egenskaper til en bygningskropp. Han er en av fire talere denne timen så det er ikke dagen for minutiøse utbroderinger.

Deretter viser han hvordan konseptet kan gjennomføres i virkeligheten med bilder fra prosjektet «Grüne Erde breathing headquarters». Altså et pustende hovedkvarter han har tegnet for firmaet Grüne Erde (Grønn jord), som blant annet selger møbler og mote.

Hovedkvarteret er bygget med glass i fasaden og tre i konstruksjonen. Klimaanlegg er erstattet med naturlig ventilasjon og nærvær av levende planter er et viktig element.

– Det viste seg at det var mye billigere å anlegge blomstereng enn tradisjonell opparbeiding av utomhus-områdene, og det har positive ringvirkninger for lokalmiljøet, også, sier han. 

Skogbading på jobb

Loenhart mener at både det visuelle fra naturlige omgivelser, i tillegg til lydene fra naturen, bevegelsen i luften og nærværet av jord, er viktig.

I Grüne Erde-prosjektet har han laget det han kaller innendørs skogbading for de ansatte. Med planter ute, inne og midt imellom, med atrier som skaper vegger i interiørene sørger han for biodiversitet og nærhet til naturen.

Da Grüne Erde flyttet inn i de nye lokalene, gikk sykefraværet fra lavt til null, ifølge Loenhart.

Selv er han vokst opp på gård, og forteller hvor viktig bakteriemangfoldet i jorda er for menneskets vel og ve. Derfor betyr det noe at vi har jord nær oss, forklarer Loenhart.

Som del av argumentasjonen opplyser han at mennesker har fire millioner sanseregistreringer i sekundet.

– Det er gode nyheter. Det betyr at naturen gir oss så mye mer enn det den snevre, beviste logikken vår kan fatte, sier han.

 

Beplantede atrier gir de ansatte konstant nærhet til natur. Loenhart sier sykefraværet har gått fra lavt til null etter at de flyttet inn i de nye lokalene. Foto: Grüne Erde/ Jan Schuenke