Nyheter
TreStykker-workshopen i Trondheim:

Teori og praksis hånd i hånd

En gruppe entusiastiske arkitektstudenter fra Trondheim, Bergen og Oslo brukte sommerferien og litt av høsten på å tegne og bygge en pir ut i Nidelva i Trondheim. Mest for å lære mer om fagets praktiske virkelighet. Men også som et innlegg i den pågående bydebatten.


Konstruksjonen aktiviserer byrommet og forener land og vann. Foto: Bibbi Irminger Thom.
Arkitektnytt har møtt de to studentene Finn Magnus Rasmussen (født 1979) fra Tønsberg og Lars Hestnes Olsen (1975) fra Oslo. Rasmussen har studert tre år på Bergen Arkitektskole og går nå på NTNU, hvor også Olsen studerer. De er to av ildsjelene bak workshopen TreStykker, et konsept som skulle utvikle seg fra et øvingsprosjekt tenkt oppført ved skolen på Gløshaugen, til en oppsiktsvekkende fysisk struktur i forlengelsen av aksen fra Torvet gjennom Kongensgate – over den lavereliggende Kjøpmannsgata – og et stykke ut over elvens vannspeil. Ingen bro, med andre ord, og egentlig heller ikke en pir. Vi spør innledningsvis hva det er de har forsynt det sentrale, men i deres øyne forsømte, elverommet med.

– Vi følte som studenter et økende behov for å få innsikt i hele prosessen fra tegnebord til bygging i full skala, inkludert samarbeidet med kommunale myndigheter, entreprenør og andre aktører. Særlig var vi opptatt av hvordan byggenæringen påvirker arkitekturen, og vi undret om vi kunne være en gjensidig drivkraft i dette tverrfaglige bildet. Økt materialkunnskap var selvsagt det primære motivet, men det skulle vise seg at ideen etter hvert fikk et langt videre omfang, forteller de.

En eventyrlig opplevelse
– Det var opprinnelig et NTNU-lokalisert prosjekt?
– Ja, vi hadde først selve skoleområdet i tankene da vi startet i februar, men snart ble vi grepet av visjonen om å gjøre noe for byen og gi vårt arbeid en nytteverdi med økologisk profil. At vi også klarte å få med studenter fra AHO og BAS gjorde oppgaven enda mer inspirerende.

Rasmussen og Olsen beskriver saksgangen videre som en eventyrlig opplevelse. De gikk til kommunen og spurte om en aktuell tomt, og ble møtt med stor forståelse – blant annet av city manager Eileen Brantsegg – slik at de kunne peke ut allmenningen Kongens gate som åsted for prosjektet. De opplevde den som et glemt strøk, selv om mye positivt skjer fra Torvet og et stykke ned mot elva. Spesielt så de manglene ved området mellom Kjøpmannsgata og Nidelva der bilparkeringen dominerer og nesten ingen fotgjengere ferdes. Målet var å åpne byen mot vannet, som et bidrag til diskusjonen om Trondheims utvikling.

– Neste trinn var å invitere studenter i Norge til å delta, med utgangspunkt i workshopen TreStykker i juni og august der disse problemstillinger ble drøftet. Blant innlederne var arkitektene Craig Dykers og Finn Håkonsen. Sami Rintala var faglig veileder under hele prosjektet. Vi vil understreke at arbeidet var fristilt fra NTNU, selv om vi ble oppmuntret av skolens lærere. Vi får ikke studiepoeng, og dette gjorde at vi måtte fungere selvstendig og ta raske avgjørelser, noe som ble viktige erfaringer for oss gjennom den krevende prosessen, sier de.

31 studenter jobbet med analysen og prosjekteringen i juni. Samme gruppe var med på å sette opp broen i august, en liten gruppe jobbet med å detaljere prosjektet gjennom sommeren, dette var Simen Stori, Åsmund Gammelsæter, Line Woxen, Lars Hestnes Olsen og Finn Magnus Rasmussen. Professor Kolbein Bell hjalp til med beregningene, og Åse Døssland var veileder på lecakonstruksjonene. Selve byggingen foregikk på dugnad under Reinertsen Anleggs byggeledelse, som også sto som ansvarlig søker, en partner de roser for å ha stilt opp gratis og gitt økonomisk støtte. Ansvarlig søker for tiltaket var Selberg Arkitektkontor AS, mens ansvarlig kontrollerende for prosjektering var Reinertsen Engineering AS.

Blir kanskje en tradisjon
Konstruksjonen, som sto ferdig i september, består av limtre, stålstrekkfisker og murte lecaskiver på betongfundamenter. Nede på plassen er det lagt grus og satt opp seks stenbenker slik at kontakten med elva forsterkes. Nå bruker folk allmenningen og byrommet mer aktivt, og mange fotgjengere tar turen ut på piren så langt den rekker. Noen forbauses når de ser at man ikke kan gå over Nidelva, men de fleste skjønner – blant annet fordi skoleprosjektet har vært omtalt i mediene og skapt en viss diskusjon – at det dreier seg om en installasjon som er et polemisk ledd i byromsdebatten.

– Men nå skal byggverket rives og plassen gjøres tilgjengelig for parkerte biler igjen?
– Vi vil gjerne ha piren stående fram til ettersommeren neste år, innrømmer de. – Vi har lagt fram saken i formannskapet. Det har ikke kommet noen offentlig uttalelse, man avventer behandlingen i plan- og bygningsrådet. Vi har fått positiv respons fra politikerne, byråkratene og publikum. Men byantikvaren ser helst at prosjektet tas ned før jul. Uansett har vi fått tillatelse til å la prosjektet stå fram til 27. desember. Hva som skjer deretter er fremdeles uvisst.

– Har dere tenkt å gjenta suksessen neste år?
– Det er intensjonen, for vi har hatt stor pedagogisk og faglig nytte av eksperimentet, ikke minst var det lærerikt med de tre skolenes allianse og det gode samarbeidet med kommunen og næringslivet. Også EU-støtten vi fikk, gjennom The Livable City-programmet, har gitt oss mot til å gå videre. Kanskje blir workshopen en tradisjon, i hvert fall vil vi satse på en oppfølger her i Trondheim neste sommer, så får vi se om senere studentarrangementer vil finne sted i Bergen og Oslo. Studenter trenger praksis, vi kan ikke tilbringe hele studietiden bak lukkede dører på tegnesalen og deretter kaste oss ut i yrkeslivet. Og beboerne får se at arkitektstudenter engasjerer seg i ordskiftet om byen og dens offentlige rom. Ikke minst er dette et viktig anliggende i Midtbyen i Trondheim, hvor handelsstanden taper i kampen med de store kjøpesentrene utenfor bykjernen, avslutter Finn Magnus Rasmussen og Lars Hestnes Olsen. 
Arkitektstudentene Finn Magnus Rasmussen (t.v.) og Lars Hestnes Olsen var to av Workshopens ildsjeler. Foto: Arild Juul.
Arkitektstudentene Finn Magnus Rasmussen (t.v.) og Lars Hestnes Olsen var to av Workshopens ildsjeler. Foto: Arild Juul.
Hverken bro eller pir, men et luftig og tankevekkende diskusjonsinnlegg. Foto: Arild Juul.
Hverken bro eller pir, men et luftig og tankevekkende diskusjonsinnlegg. Foto: Arild Juul.