Nyheter

Tepfers slutter i Doga

Etter bare ett år i stillingen slutter Patrick Tepfers som administrerende direktør i Doga.


Foto: Doga/Johnny Syversen.

Tepfers ble ansatt for å slå sammen Norsk Form og Norsk Designråd, samt driftsselskapet Doga, en turbulent sammenslåingsprosess som ennå ikke er ferdigstilt. I en pressemelding fra Doga sier han:

 

– Jeg fikk jobben med å bringe tre ulike organisasjoner og tre ulike kulturer sammen til én. Det har vært krevende arbeid, men jeg er veldig fornøyd med den organisasjon som nå har kommet på plass. Vi har etablert en felles strategi for DOGA for perioden 2015-18. Hele organisasjonen har vært med på å definere felles verdier som DOGA skal bygge sitt virke på. Samtidig har jeg kommet til den erkjennelse at den nye, sammenslåtte organisasjonen nå trenger en annen kompetanse enn den jeg besitter, sier Patrick Tepfers.

 

Ny styreleder og ny utlysning

Samtidig fratrer styreleder Sigrun Vågeng, og styremedlem og arkitekt Anne Lisæth Schøyen tar over som styreleder. 
 

– Nå vil vi umiddelbart igangsette arbeidet med å finne hans etterfølger. Vår ambisjon er å være et nasjonalt ledende kompetanse- og formidlingssenter for design og arkitektur. For å lykkes med dette må DOGAs fagkompetanse forsterkes – også i ledelse, sier Schøyen.