Konkurranser

Ti vil konkurrere i Tromsø

Statsbygg er veldig fornøyd med interessen rundt Nordområdemuseet i Tromsø.

Statsbyggs konkurranseform i Tromsø blir møtt med kritikk. Foto: Wikimedia Commons

Da fristen for anbudskonkurransen om det nye Tromsø museum – Universitetsmuseet gikk ut forrige torsdag hadde Statsbygg mottatt ti tilbud fra ulike team av norske og internasjonale aktører. 

– Vi er veldig fornøyde med at mange svært kvalifiserte aktører er interesserte. Nå skal vi gå i gang med å se nærmere på hva tilbudene innebærer, sier byggherredirektør Synnøve Lyssand Sandberg i Statsbygg på deres hjemmesider.

Et komplekst bygg

Konkurransen i Tromsø har vakt betydelig motstand, både lokalt og nasjonalt, og i forrige uke sendte NAL en e-post til toppledelsen i Statsbygg og ba dem trekke hele anbudskonkurransen. 

Statsbygg har på sin side foreløpig ikke svart på NALs oppfordring, men holder fast ved kravet til søkerne om å ha jobbet med byggeprosjekter med overføringsverdi de tre siste årene.

– Et museum er et komplekst bygg. I et prosjekt som dette er det nødvendig at alle fag har relevant erfaring slik at brukerne av bygget får en best mulig løsning, uttaler Sandberg på statsbygg.no.

Leder i NAF, Magnus Vågan. Foto Privat

Ekskluderende

Leder av Nord-Norges Arkitektforening (NAF), Magnus Vågan, har tidligere vært ute og kritisert konkurranseformen, og at et slikt krav til erfaring ekskluderer en stor del av arkitektkontorene i Tromsø og Nord-Norge:

«De unge, sultne formgivere og lokale aktørene får ikke komme med innspill eller forslag til løsning. Prosessen baserer seg ikke på kvalitet i prosjekt, men en sortering av aktørene i forkant av arbeidet. Det er en fare for at det kun blir arkitektur - ikke arkitektur satt inn i en sammenheng,» skrev Vågan i avisen Nordlys.

Arkitekter som pynt

Blant de ti tilbudene som Statsbygg mottok torsdag var to av arkitektkontorene fra Tromsø, samt enkelte større aktører med lokalkontor i byen. En annen av anbudskonkurransens sterkeste kritikere, professor emeritus, president i Europan Norge og arkitekt Knut Erik Dahl, er ikke imponert over listen av tilbydere.

– Hva sa jeg? Kun store konglomerasjoner med arkitekter som pynt. Og kun én av gruppene skal velges. Statsbygg og departementet til Nybø bør nå høre på NAL som ber dem utlyse en åpen konkurranse. NAL har satt foten ned for Statsbyggs maktdemonstrasjon i nord, sier Dahl i en kommentar.

Kommunal- og moderniseringsminister Iselin Nybø (V) har så langt ikke svart på stortingsrepresentant fra Troms, Torgeir Knag Fylkesnes’ (SV), skriftlige spørsmål om begrunnelse for valg av konkurranseform.

Disse ti har levert tilbud på nytt museum i Tromsø:

AART architects AS

Arkitekt: AART architects AS, Oslo

Rådgivere/ARK: Bjørbekk & Lindheim Landskapsarkitekter og NIRAS Norge AS 

Rambøll Norge

Arkitekt: Ratio Arkitekter AS, Oslo

ÅF Engineering AS

Arkitekt: Estudio Herreros (Spania) i samarbeid med Tegn 3 (som er heleid av ÅF Engineering AS, Oslo)

Henning Larsen

Arkitekt: Borealis Arkitekter, Tromsø

Rådgivere/ARK: COWI, SLA og Expology

Dyrvik Arkitekter AS

Arkitekt: Dyrvik Arkitekter AS, Oslo

Rådgivere/ARK: CF Møller AS, Østengen og Bergo AS, WPS Engineering AS, Erichsen og Horgen AS, ECT AS

Per Knudsen Arkitekter

Arkitekt: Per Knudsen Arkitekter, Trondheim i samarbeid med Bergersen Arkitekter AS

Rådgivere/ARK: Norconsult, Plan Arkitekter og Sweco Norge

Moe Rådgivende ingeniører AS

Arkitekt: 3XN (Danmark), Stein Halvorsen Arkitekter AS, Oslo og plan-Arkitekter, Tromsø

HRTB

Arkitekt: Wingårdh arkitektkontor (Sverige) i samarbeid med HRTB Arkitekter og bar bakke landskapsarkitekter

Rådgiver/ARK: WSP

Link Arkitektur AS

Arkitekt: Link Arkitektur, Oslo

Rådgivere: Multiconsult

Asplan Viak AS

Arkitekt: Asplan Viak i samarbeid med Askim/Lantto, Oslo/Askim