Nyhet

NTNU: Tilbake til start

Rektor Anne Borg kjente til at sittende dekan Fredrik Shetelig tvilte på sitt eget kandidatur. Nå utlyses dekanjobben ved Fakultet for arkitektur og design ved NTNU på nytt. 


NTNUs jakt på ny dekan fortsetter etter at begge kandidatene til jobben trakk seg i desember. – Ikke helt uvanlig at søkere til en stilling trekker søknaden underveis i prosessen, sier rektor Anne Borg.

Like etter nyttår kom nyheten om at begge kandidatene til jobben som ny dekan ved Fakultet for arkitektur og design ved NTNU trekker seg. Sittende dekan, Fredrik Shetelig, offentliggjorde i en pressemelding 5. januar at han ikke ønsker en forlengelse av sitt åremål. Dette til tross for at han var eneste kandidat igjen i søknadsprosessen. 

 «Det er en tid for alt – både fakultetet og jeg vil ha godt av et skifte», skrev Shetelig. Dekanen informerte NTNU-rektor Anne Borg om beslutningen før jul.

– Ikke uvanlig 

Shetelig har ikke besvart Arkitektnytts henvendelser om saken. Styreleder Nils Kristian Nakstad, ønsker heller ikke å uttale seg om «en pågående ansettelsesprosess». Han viser til NTNU-rektor Anne Borg. Hun opplyser at de nå er i full gang med å lyse ut stillingen for andre gang. 

– Vi kommer til å utlyse stillingen på nytt, med mål om ny dekan på plass til samme tid som de andre fakultetene, det vil si 1. august, sier Borg i en e-post til Arkitektnytt. 

– Hva tenker du om at kandidatene trekker seg? 

– Det å søke en stilling er et personlig valg, på samme måte er det personlig valg å trekke søknaden. Det er ikke helt uvanlig at søkere til en stilling trekker søknaden underveis i prosessen, og at vi må lyse ut på nytt.

Lise Linge, instituttleder ved Institutt for arkitektur og planlegging, ønsker å fortsette i den jobben. – Viktig å være nær der kunnskap produseres, sier hun. Foto: Ole Tolstad/NTNU

Vil fokusere på fag

Det var Lise Linge, instituttleder ved Institutt for arkitektur og planlegging, som først trakk sin søknad til stillingen som dekan ved Fakultet for Arkitektur og design. 

– Etter siste intervjurunde ble det klart at stillingen som instituttleder fremsto som langt mer faglig interessant og attraktiv. Instituttet er veldrevet og står foran en spennende framtid med flere nyansettelser og interessante prosjekter, blant annet en viktig satsing på praksisbasert forskning. 

Linge beskriver et institutt «i stor faglig framgang», og hun ønsker derfor å forbli leder ved instituttet. Her er det også en søknadsprosess i gang. 

– Det er viktig å være nær der kunnskap produseres og løfte fram dyktige fagfolk og prosjekter. Instituttet har svært gode fagfolk og studenter som det er en daglig glede å arbeide sammen med, sier hun. 

Aksel Tjora, NTNU-styremedlem fra de vitenskapelig ansatte, innrømmer at han ble overrasket da Fredrik Shetelig trakk sitt kandidatur. Foto: Model Lab

Ble overrasket

Aksel Tjora, professor ved institutt for sosiologi og statsvitenskap, er NTNU-styremedlem innvalgt fra de vitenskapelig ansatte. Han bekrefter å ha blitt orientert av rektor om Sheteligs beslutning 15. desember. Tjora forstår Sheteligs beslutning. 

– Shetelig har ledet et fakultet hvor det ved enkelte institutt, spesielt Kunstakademiet, har vært mye støy. Slik administrativ støy er svært utmattende, og jeg skjønner hans ambivalens. Man må være topp motivert, og ha mye energi og krefter, for å gå inn i en jobb som dekan. Sett fra mitt ståsted i styret er det derfor en ærlig sak å si fra om at man ikke er topp motivert, selv etter å ha meldt seg som kandidat, sier Tjora, som samtidig innrømmer at han ble overrasket over beslutningen til Shetelig – og at man da i praksis var uten kandidater til dekanstillingen. 

Søker ro

Tjora tror det nå blir viktig å finne en kandidat som skaper ro ved fakultetet.  

– Enkelte miljøer ved NTNU har vært preget av mye endringer og en lang og slitsom fusjonsprosess. Rektor Anne Borg gikk på som rektor med et mål om organisatorisk ro og full faglig satsing. Dekanen er da en viktig person for å få til denne roen. 

– Kan Shetelig ha blitt oppfordret til å trekke sitt kandidatur? 

– Det har jeg ingen forutsetning for å si noe om. Men for styret er det uansett viktig at de nye dekanene er topp motivert. Å få på plass gode ledere i neste lederperiode, er nok noe av det viktigste styret gjør.

Fredrik Shetelig, sittende dekan ved Fakultet for arkitektur og design, har bidratt til vekst i antall studieplasser, eksternfinansierte prosjekter og etter- og videreutdanning, forteller rektor Anne Borg. Foto: Thor Nielsen/NTNU

– Vært brobygger

For rektor Anne Borg er det viktig å påpeke at Fredrik Shetelig har ledet et fakultet med «svært god utvikling» når det gjelder utdanning, forskning og kunstnerisk utviklingsarbeid. Hun forklarer at det har vært vekst i antall studieplasser, eksternfinansierte prosjekter og etter- og videreutdanning. 

– Han har også vært en brobygger for tverrfaglig samarbeid mellom ulike fagområder ved NTNU og ledet arbeidet med kvalitetsprogram for NTNU campus og ikke minst vært primus motor for prosjektet Kunst, arkitektur, musikk og design, skriver Borg. 

– Hvor mye har den mye omtalte uroen ved fakultetet betydd for beslutningen til Shetelig, tror du? 

– Shetelig har stått i spissen for endringsprosesser over lang tid, det er alltid krevende.  Hvorvidt det har påvirket beslutningen hans om å trekke søknaden, må du nesten spørre ham selv om.

Kjente til tvil

– Hvor viktig er det for rektor at dekanen har bred støtte blant de vitenskapelig ansatte? 

– NTNU gikk bort fra ordningen med valgte dekaner i 2005. Det innebærer at vi gjennomfører utlysning og tilsetting på bakgrunn av søkernes kvalifikasjoner. Gode lederegenskaper er selvsagt en del av helhetsbildet. Ikke minst er det et krav om vitenskapelig kompetanse på førstestillingsnivå innenfor fakultetets fagområder, noe som jeg vurderer som viktig i stillingen som dekan.

– Shetelig skriver at beslutningen har skjedd i dialog med rektor. Har du som rektor hatt en rolle i hans beslutning?

– Som hans nærmeste leder, har jeg selvsagt hatt mange samtaler med ham, som med de andre dekanene. Motivasjon har vært ett av temaene i samtalene, og jeg har vært kjent med at han har vært i tvil. 

– Begge kandidater har trukket seg fra prosessen. Hvordan vil du beskrive prosessen rundt ansettelse av ny dekan? 

– Vi har hatt en ordinær tilsettingsprosess. I dette tilfellet hadde vi dessverre bare to aktuelle søkere til stillingen, dermed må vi utlyse på nytt. Generelt vil jeg si at jeg skulle ønske vi hadde flere søkere til alle lederstillinger ved NTNU. 

– Hva blir viktig i den videre prosessen? 

– Det viktigste nå er at vi får godt kvalifiserte søkere.