Nyhet

To grønne finalister på Furuset

Oslo kommune deltar i konkurransen Reinventing Cities med en tomt på Furuset. Nå ventes det på prosjektet som skal vise vei for framtidens byutvikling.


Perspektiv illustrasjon hentet fra forslaget The Urban Village Illustrasjon: The Urban Village

Fakta:

Hva: Konkurransen Reinventing Cities arrangeres av C40 (Cities Climate Leadership Group). Storbyer verden over spiller en avgjørende rolle for å nå Paris-avtalens mål om klimagassutslipp. Oslo og 14 andre storbyer deltar med til sammen 39 tomter som skal utvikles innovativt og vise fremtidens klima- og miljøløsninger. Storbyene har invitert private aktører til deltakelse. For hver eiendom kåres en vinner, som får anledning til å kjøpe eiendommen og realisere vinnerforslaget. Oslo stiller med to tomter sentralt på Stovner og Furuset.

Hvorfor: Konkurransen skal bidra til å utvikle og realisere innovative og klimanøytrale løsninger i byutviklingen.

Hvordan: Konkurransedeltakerne skal organisere seg i tverrfaglige team med kompetanse på blant annet byutvikling, bærekraft, miljø, arkitektur, eiendomsutvikling og økonomi.

Konkurransen er delt inn i to faser, en første interessefase hvor private aktører sendte inn uforpliktende prosjektforslag. En utvelgelseskomité for de norske tomtene, bestående av representanter fra Eiendoms- og byfornyelsesetaten, Plan- og bygningsetaten, C40 og Futurebuilt, har vurdert alle innkomne forslag. Tre finalister for hver eiendom gikk videre til andre fase med innsendelse av prosjekt med forpliktende tilbud og komplette planer.

Tomten på Furuset:

Tomta på cirka 2000 kvadratmeter er sentralt i den kommende Bygata nær T-banestasjonen. Furuset er en del av kommunens forbildeområde innenfor FutureBuilt-programmet som skal bidra til å utvikle klimanøytrale byområder. 

Finaleteamene – Furuset:

•          The Urban Village Team: Obos Nye Hjem, LPO arkitekter, SLA, Bollinger+Grohmann, Veidekke entreprenør

•          Control green group: Control, Kaden+Lager

Juryen: 

Juryen består av representanter fra bydelen, Klimaetaten, Plan- og bygningsetaten, private aktører og Reinventing Cities sekretariatet.

I konkurransen Reinventing Cities har Oslo og 14 andre storbyer deltatt med til sammen 39 tomter, der utviklerteam konkurrerer om å få kjøpe og utvikle tomtene. For de to norske tomtene på Furuset og Stovner i Oslo, kom det inn til sammen tolv forslag, seks for hver eiendom. Nå står det igjen fire finalist-team, to team for hver eiendom, ifølge en pressemelding fra Eiendoms- og byfornyelsesetaten i Oslo (EBY). De to finaleforslagene for Furuset stilles nå ut på biblioteket på Furuset, i tillegg har Arkitektnytt plansjene tilgjengelig for digitalt ettersyn: The Urban Village og Future Set.

Forslagene for tomten på Stovner stilles ut to uker fra 24. april. 

Klimamulighet

– Denne konkurransen er en fin mulighet til å få til en god utvikling av tomtene. Oslo er Europas miljøhovedstad i 2019, og grønn innovasjon og klimavennlig byutvikling er avgjørende for å nå målet om å bli verdens første utslippsfrie by, sier byråd for miljø og samferdsel, Lan Marie Nguyen Berg.

– Det er veldig spennende at Oslo er med i denne konkurransen. Konkurransen oppfordrer til nytenkning, og vi ser mange eksempler på innovative løsninger som kan brukes til byutvikling verden rundt, sier sjefingeniør Gard Skoe Fredriksen i EBY.

Perspektiv illustrasjon fra forslaget Future set. Illustrasjon: The Control Green Group

Forslag til innovasjon

Teamene blir vurdert ut ifra ti kriterier, blant annet bruk av bærekraftige materialer, lavt karbonutslipp, og bidrag til nye grønne løsninger for eiendommen og lokalmiljøet.

– Det er satt høye krav og kriterier til prosjektforslagene, og vi ser at teamene foreslår nye løsninger for sambruk, co-working og urban dyrking, sier Fredriksen.

Aktive første etasjer med fokus på sosiale møteplasser både for beboer og lokalmiljøet er blant forslagene som har kommet inn. Et annet forslag er små og rimelige leiligheter med fleksible løsninger så rommene lett kan endres etter bosituasjonen. Det har også kommet inn forslag til urban dyrking blant annet med flerfunksjonelt drivhus og system for kompostering, ifølge pressemeldingen.

– Det er veldig positivt at Oslo kommune har tatt utfordringene med å delta i konkurransen, og ikke minst at vi har en så tverrfaglig og kompetent jury som skal vurdere de fire prosjektforslagene, sier Kai Reaver fra Norske arkitekters landsforbund (NAL). 

Vinnere klare i mai

Vinnerteamene annonseres 22. mai i Kulturkirken Jakob som del av konferansen Urban Future Global i Oslo 22.-24. mai.

Forslagene vurderes av den NAL-oppnevnte juryen som innstiller en vinner på hver tomt. Deretter sendes innstillingen til politisk behandling. Til slutt får vinnerteamene muligheten til å kjøpe og utvikle eiendommene i tråd med prosjektforslagene.