Nyheter

To priser på én kveld til Atelier Oslo

Sundts premie og Oslo arkitektforenings arkitekturpris 2016 ble tildelt atelierarkitektene for en enebolig og et senter for kulturproduksjon og samfunnsinnovasjon, sistnevne sammen med KIMA arkitektur.


Pareliusveien. Foto: Atelier Oslo.

Under Oslo arkitektforenings (OAF) årlige sommerfest i Arkitektenes hus ble Sundts Premie gitt til Atelier Oslo for privatboligen Pareliusveien 3G. OAFs arkitekturpris 2016 fikk de for prosjektet Sentralen, tegnet i samarbeid med KIMA arkitekter.

 

Sundts premie

Sundts premie ble utdelt for første gang i 1908, og en rekke av hovedstadens mest anerkjente bygninger i Oslo har vært mottakere (oversikt på OAFs nettside). Fra prisens statutter:

 

«Det utsettes hvert annet år en pris for i arkitektonisk henseende fremragende privatbygninger, der er oppført på Oslo by's grunn (innenfor den i bygningsloven fastsatte bygrense) etter originaltegninger av norske arkitekter, og fullført i løpet av de to foregående kalenderår.»

 

Juryen skriver blant annet i sin innstilling at boligen holder et usedvanlig høyt arkitektonisk nivå. De trekker fram at huset er velformet og interessant med varierte romopplevelser i en velfungerende planløsning. Og at villaen med sin arealdisponering, konstruksjon, romlige organisering og gjennomtegnete detaljer representerer noe av det absolutt beste innenfor moderne norsk boligbyggeri.

 

I juryen satt Beate Hølmebakk (Leder), Gro Bonesmo, Martin Dietrichson, Øystein Rø og Rolf Gerstlauer.

 

 

Vinterhagen i Sentralen. Foto: KIMA/Atelier Oslo
Vinterhagen i Sentralen. Foto: KIMA/Atelier Oslo

Oslo Arkitektforenings Arkitekturpris 2016

OAFs Arkitekturpris ble opprettet av foreningens medlemmer i 2013 og deles ut for tredje gang i 2016. Prisen har som formål å rette oppmerksomhet mot:

  • arkitektur- og byutviklingsprosjekter av høy kvalitet i Oslo og Akershus
  • sentrale og aktuelle rammebetingelser for faget
  • våre bygde omgivelser som helhet

 

Prisen går til et rehabiliterings og ombyggingsprosjekt av to verneverdige bygg, Øvre Slottsgate 3 og Tollbugata 30. Byggene henger sammen og har fungert som bank i over hundre år. Fra 1901 som hovedkontor for Christiania Sparebank og frem til 2014 som kontor for DNB.

 

Bygningene rommer kulturhus med publikumsrettede funksjoner på gateplan, arbeidsplasser for kulturprodusenter og samfunnsinnovatører, samt scene- og produksjonsrom tilrettelagt for dans og musikk.

 

Juryen skriver blant annet i sin innstilling at prosjektet er resultat av en prosess med sterk brukermedvirkning og særdeles god dialog mellom oppdragsgiver og arkitekt, hvor mye av prosjekteringen er foregått på stedet i 1:1. Arkitektene har på en forbilledlig måte vist nytenkning rundt organisering av arbeidsplasser og kontormiljø, og samtidig utfordret gitte standarder med innovative løsninger. Innholdet har gitt nytt liv til et helt kvartal i Kvadraturen og har allerede utløst høyere aktivitet i bydelen. Prosjektet har stor samfunnsrelevans og bør samtidig danne overføringsverdi for andre revitaliseringsprosjekter, mener juryen. 

 

I juryen for OAFs arkitekturpris satt Live Hjelde Serck-Hansen, Per-Olav Hagen, Dan Zohar, Betsey-Marie Eskeland, Gudmund Stenseth.