Nyhet

Tøff studiehverdag

Over en tredjedel av landets arkitekt- og designstudenter sliter med søvn og psykisk helse, viser fersk undersøkelse fra Afag. Tallene viser også at flertallet har en fin studietid.


I den nye studiemiljøundersøkelsen svarer 47% av studenten at de ikke opplever at vurderingskravene for innlevering er tydelige ved skolen. Foto: Ole Tolstad

Det var i februar at et stort antall studenter og forhenværende studenter ved landets arkitekt- og designskoler tok til orde i sosial medier og fortalte om ulike former for ukultur ved studiestedene.

Høyt studiepress, problemer med mental helse, tøffe tilbakemeldinger fra veiledere og undervisere samt økte problemer som effekt av pandemien var blant gjennomgangstemaene som studentene fortalte om, og som førte til oppvaskmøter internt på skolene og i mediene.

Kartlegging

Arkitektenes fagforbund (Afag) har hatt et ønske om å kartlegge problemene, og sendte i begynnelsen av mars ut en spørreundersøkelse til sine 750 studentmedlemmer. Med nær 40 prosent tilbakemelding er fagforbundet svært fornøyde med deltagelsen, og mener de har fått et bedre bilde av en kompleks studiehverdag.

Kristina Kjønigsen, organisasjonsrådgiver i Afag, forteller at spørsmålene omhandlet mental helse, kontakt vedrørende problemstillinger, tilbakemeldinger fra forelesere og effektene av pandemien. Studentene fikk også muligheten til å utdype spesifikke hendelser og å komme med kommentarer, sier hun.

Søvn og psykisk helse

Svarene de har fått varierer. Hele 40 prosent av de spurte opplever at studiene går utover egen velferd, mens 38 prosent svarte at studiene har hatt en negativ effekt på deres psykiske helse. Særlig ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO) virker disse problemene utbredt.

– Dette synes vi er trist, siden studietiden er så altomfattende og utgjør så mye av studentenes liv, vil vi jo gjerne at den skal være en positiv opplevelse, sier Kjønigsen.

Hun forteller at slike problemer er en økende trend, også på andre studieretninger.

– Problemer med den psykiske helsen er en økende trend over hele landet, over lengre tid, og er ikke noe som vil automatisk bedres ved pandemiens slutt. Dette er noe vi som fagforbund kan ta tak i og jobbe med, sier hun.

Enkelte studenter har også beskrevet tilfeller der det ble oppfordret til døgning av forelesere, med kommentarer som «Uken får dobbelt så mange timer dersom du ikke sover» og «Nå er det en uke til innlevering, men hvis dere ikke sover, er det to». Disse sitatene kan være én av årsakene til at nær halvparten av respondentene svarte at studiene påvirker søvnen negativt, mener Kjønningsen.

Kristina Kjønigsen, organisasjonsrådgiver i Afag, gleder seg mest over studentenes samhold som kommer frem i studiemiljøundersøkelsen. Foto: Afag

Ulike kontaktpersoner

Den største overraskelsen er, ifølge Kjønigsen, andelen studenter som ikke vet hvem man skal kontakte og melde fra til ved problemstillinger på skolene, og at antallet som ikke vet hvem de skal henvende seg til øker utover i studietiden. Også her varierer tallene mellom studiestedene, gjerne ut ifra oppdelingen i antall institutter og fakulteter, der studentene ved de største skolene opplever at ulike institutter og fakulteter har ulike kontaktpersoner.

Undersøkelsen viser samtidig at det jevnt over er en overkommelig arbeidsmengde på skolene, og at samarbeidet mellom undervisere og studenter i mange tilfeller er godt.

– Når studentene snakker om spesifikke hendelser i kommentarfeltet, er det mange som snakker positivt om forelesere og veiledere, forteller om god oppfølging og inspirerende samtaler og om veiledere som tar seg tid til de enkelte studentprosjektene, forteller Kjønigsen.

Godt samhold

Organisasjonsrådgiveren gleder seg aller mest over studentenes samhold, der konkurranseaspektet virker å være nedtonet og studentene trår støttende til for hverandre, også gjennom en vanskelig pandemitid.

Afag har samarbeidet tett med sitt eget studentutvalg i denne undersøkelsen, og ønsker nå å diskutere ulike løsninger med studentene for å bedre forholdene.

– Vi vil også snakke med skolene for å se om vi kan bidra med tiltak, men vi kan selvsagt ikke beordre skolene, bare foreslå endringer som skolene selv får vurdere, sier Kristina Kjønigsen, organisasjonsrådgiver i Afag.

Hele undersøkelsen vil bli tilgjengelig i slutten av måneden.