Nyhet

Tomtedebatt i Skien

Ibsenbiblioteket i Skien skal bli et «nøkternt ikonbygg», ifølge kriteriene for plan- og designkonkurransen. – En fin beskrivelse, sier lederen av Telemark arkitektforening, som også er skeptisk til deler av konkurransen.


Illustrasjonen «Trappen» er fra lag ens (JAJA arkitekter (DK) + Everyday studio (DK) + JAC studio (DK)) forslag til tomten Kulturkvartalet, fra parallelloppdraget avholdt i forkant av den kommende plan- og designkonkurransen for Ibsenbiblioteket i Skien. Illustrasjon: Jaja arkitekter

​Om prosessen:

Parallelloppdraget i forkant av konkurransen skulle ende med at bystyret valgte tomt. I stedet valgte de å gå videre med en plan- og designkonkurranse på hver av tomtene, Kulturkvartalet og Meierikvartalet.

Disse teamene var prekvalifisert og deltok i parallelloppdraget i forkant av den kommende konkurransen:

Lag 1: JAJA arkitekter (DK) + Everyday studio (DK) + JAC studio (DK) Lag 2: Arkitema arkitekter (DK/NO) + Rosan Boch studio (DK) + Nan Dahlkild fra København universitet (DK) Lag 3 (Wild card): Holt O`Brien arkitekter (NO) + Gattaca (NO) + AP+E (IE) + De Gayardon Bureau (IT)

Juryering av den kommende konkurransen skjer i november og desember 2019. Parallelt skal en ekstern aktør kostnadsberegne alle de seks prosjektene. Bystyret velger tomt i januar, februar 2020.

Kilde: Telemarksavisa


Lenke til evalueringsrapporten fra parallelloppdraget: Parallelloppdrag «Ibsenbiblioteket - fase 1, Lokalisering, innhold og bærekraft». Utgitt av Norske arkitekters landsforbund på oppdrag av Skien kommune

Lenke til Youtube-video fra presentasjonen av prosjektene.

Telemark arkitektforening tror ikke konkurransen, som utlyses på to separate tomter, Kulturkvartalet og Meierikvartalet, vil gi tydelige svar, skriver Telemarksavisa i dag.

Biblioteket, med en beregnet kostnad på 330 millioner kroner, får maksimalt 200 millioner av kommunen, etter vedtak i bystyret. Derfor uttrykket nøkternt, forklarte rådmann Ole Magnus Stensrud til avisen.

–  Beskrivelser fra arkitekter inneholder mange store ord, men det er satt en økonomisk ramme for prosjektet. Samtidig ønsker vi noe som synes, sier Stensrud.

Fokus har skiftet til bærekraft

–  Det synes vi er en fin beskrivelse, sier leder av Telemark arkitektforening, Ida Næss Haakanes, om uttrykket «nøkternt ikonbygg».

Hun sier til avisen at det gir begrepet ikonbygg en ny betydning. I utgangspunktet er foreningen ikke er så glad i begrepet ikonbygg, siden det er utdatert, mener Haakanes. Ved tusenårsskiftet skulle man ha signalbygg for å markere det nye millenniet, nå har man mer fokus på bærekraft og miljø. Derfor er «nøkternt» fint og interessant, sier hun til avisen. 

Innholdet mest attraktivt

En enorm skål på toppen av Ibsenhuset ble foreslått i den første delen av arkitektkonkurransen. Haakanes mener innholdet er viktigere enn fasaden.

– En skål på toppen av bygget skal ikke være nødvendig for at Ibsenbiblioteket skal bli attraktivt, sier hun til avisen.

Arkitektforeningens leder sier at et spennende innhold er det som vil trekke folk til byen, ikke fancy fasader. Hun mener derfor at bygget har potensial til å revitalisere byen på grunnlag av innholdet og synergiene det vil skape med andre sentrumsfunksjoner. Det er det som vil kunne gjøre det til et ikonbygg, sier hun.

Uklart utfall i første runde

Haakanes satt i kommunens evalueringsgruppe som representant for Norske arkitekters landsforbund (NAL). Evalueringsgruppen var, ifølge avisen, ikke i tvil om at forslag på tomten Meierikvartalet svarte best på kriteriene i parallelloppdraget forut for den kommende plan- og designkonkurransen. Rådmannen, derimot, anbefalte Kulturkvartalet-tomten. Det endte med at bystyret i november i fjor vedtok at begge tomtealternativene sidestilles i del to av konkurransen.

Haakanes sier til avisen at det er uheldig at politikerne har tatt en beslutning om tomt.

– Skien har vært forbilledlige i prosessen fram til nå. Det var en veldig grundig prosess. Så valgte politikerne å si nei til å velge plassering, selv etter parallelloppdraget som ble gjennomført for nettopp å kunne velge tomt. Jeg tror ikke de forstår omfanget av det arbeidet de nå etterspør for del , sier hun.

Det legges ned mye mer arbeid i en slik konkurranse enn det man blir honorert for, sier Haakanes til avisen. Hun mener det har vært en tilleggsutfordring i konkurransen at man ikke kun skulle tegne det beste prosjektet, men også måtte satse på riktig tomt.

Tallene ikke klare før prosjektering

Bystyret mente at det var for stor usikkerhet knyttet til investeringene, og ønsker at konkurransen skal gjøre dem tryggere på valget av tomt, ifølge avisen.

– Jeg tror ikke de vil sitte igjen med et tydelig svar på kostnadene etter denne konkurransen, sier Haakanes, som mener kostnadene først blir klare når de kommer til prosjekteringsfasen.