Nyheter

Toppet lag skal fornye NAL

I morgen, fredag 24.11, samles et bredt NAL-lag for oppstart av strategiprosessen for «å styrke og tydeliggjøre NAL». Rådgivere fra First House skal lede prosessen.


Alexandria Algard har store forventninger og tror valget av First House gir muligheter for en bred og grundig strategiprosess. Foto: NAL

Workshopen, som ble bestilt av Representantskapets møte på Hamar tidligere i år, skal blant annet ta opp i seg saker fra forrige RS om lokalforeningenes økonomiske og organisatoriske handlingsrom; innspill fra kontrollkomiteen og ikke minst innspill fra alle workshopens deltakere. Men den skal også heve blikket og stake ut en langsiktig kurs for NAL som organisasjon. 

 

– Det har vært en viktig overveining at vi må få mest mulig ut av denne prosessen. Ikke bare skal vi snakke sammen og legge til rette for å styrke intern kommunikasjon. Vi kan også rigge for en styrket fremtid gjennom en strategi som tar høyde for samfunnsoppdraget, og vi skal se på hvordan organisasjonen er rigget til å svare ut det som kommer opp i løpet av prosessen, skrev president Alexandria Algard i en epost tirsdag 22. november.

 

Bred sammensetning

I denne ble det redegjort for at det skal avholdes tre workshoper det neste året. På den første av dem fredag 24.11 deltar lokalforeningslederne, styret, ledere og tillitsvalg i NALs administrasjon, samt et kontrollkomitémedlem som observatør.

 

Det er vedtatt at First House skal være prosjektledere for den ett år lange prosessen som først var planlagt å ferdigstilles våren 2017. Nå er det vedtatt en forlengelse fram til Arkitekturdagen 2017. 

 

Det er også nedsatt et prosjektstyre fra NAL med to personer fra styret, to fra administrasjonen, og to fra RS. Disse er: president Alexandria Algard, visepresident Hallvard Trohaug, konstituert NAL-direktør Petter N. Haug, fagsjef Camilla Moneta, ordfører i NALs representantskap og leder av Hedmark og Oppland arkitektforening, Amund Eggum Wangen og leder i Oslo arkitektforening Caroline Støvring. 

 

Mest ambisiøse

NAL-president Alexandria Algard forteller på telefon at kommunikasjons- og rådgivingsselskapet First House var de mest ambisiøse tilbyderne da jobben som prosessleder skulle besettes. De stiller med følgende lag på fredagens workshop: 

 

– Liselotte Lunde er jurist og tidligere politisk rådgiver i Venstres stortingsgruppe.

– Ketil Lindseth er kommunikasjonsrådgiver, sosiolog og tidligere AP-politiker. 

– Tor Mikkel Wara er kommunikasjonsrådgiver, lobbyist og tidligere FrP-politiker.

– Thorleif Thorleifsson er polfarer og organisasjonsutvikler.

 

– Det var mange aktuelle tilbydere i prosessen, men dere valgte til slutt First House. Hva avgjorde valget? 

– Det første og viktigste har vært at de var de desidert grundigste og også de mest ambisiøse på vegne av organisasjonen. De tok tak i noe som ingen av de andre snakket om, nemlig den samfunnsrelevansen og gjennomslagskraften som NAL er helt avhengig av når vi skal arbeide for fagets synlighet og bedre rammebetingelser. Det er kanskje der at organisasjonen har aller størst utviklingspotensial. 

 

Det store bildet

– Dere så med First House muligheten til å gjøre mer enn bare å rydde opp i organisasjonen?

– Ja, hvis du sammenlikner med andre tilbud, så kunne man se veldig stor forskjell i nytteverdien. Vi kunne gått rett på det organisatoriske nivået og løst enkeltutfordringer. Men hvis man ikke ser på det store bildet, og danner noen felles mål, så vil diskusjonen om organisasjonsform bli uendelig og de samme utfordringene dukke opp igjen og igjen. Vi har behov for å stake ut en felles kurs og rigge NAL til å kunne få større gjennomslagskraft i samfunnet og i den politiske sfæren.  

 

– First House er jo et kontor som har mange tidligere yrkespolitikere. Hvilken rolle spiller dette?

– Teamet fra First House er skreddersydd til vår prosess. Dette er jo ikke en ren kommunikasjonsoppgave, men teamet skal håndtere alt fra organisasjonssammensetning og utvikling til internkommunikasjon og de store spørsmålene om hva NAL skal være.

 

– Det er de fire som deltar fredag som skal følge hele prosessen? 

– Ja, det er riktig. 

 

– Thorleifsson står ikke på First Houses ansattelister?

– Nei, han er engasjert av First House spesifikt for dette prosjektet som organisasjonsekspert. 

 

– En nyhet siden sist er også at dere har forlenget perioden fra å skulle avsluttes i mars 2017 med et halvår?

– Det har skjedd så mye de siste månedene at det ville blitt hastverk å fullføre dette til mai. Med ferier og frister for utsendelse av sakspapirer, styrebehandling også videre, så ville det i realiteten bare vært et par måneder å gjøre dette på. Derfor la vi avslutningen til arkitekturdagen neste høst, da det uansett er lokalledermøte. Det er viktig at det er nok tid til at prosessen og resultatet en omforent i alle ledd i organisasjonen. 

                                                                                                                               

Selve workshopen er lukket for presse, men Arkitektnytt kommer tilbake med informasjon om utfallet neste uke. Arkitektnytts redaktør vil delta i workshopen som ordinær deltaker.