Nyhet

Torgtransformasjon i Ski

De vil ha liv og røre i sentrum av Ski, ikke parkeringsplasser. Nå stiller kommunen ut 30 forslag fra en åpen, internasjonal arkitektkonkurranse.


Et snap shot fra opphenging av utstillingen av de 30 innkomne forslagene i konkurransen om ny utforming av Nedre torg i Ski. Foto: Unni Charlotte Stokke Hestad

Mandag åpner utstillingen med alle de innkomne forslagene på biblioteket i Ski. Kommunen ba i konkurransen om forslag til transformasjon av Nedre torg, som i dag er parkeringsplass.

Et sted for alle

– Øvre torg, som er en annen del av samme plass, er allerede grønn og trekker folk. Nå skal Nedre torg også bli en plass for mennesker, sier Unni Charlotte Stokke Hestad, arkitekt i Ski kommune til Arkitektnytt, som jobber med arkitektkonkurransen. Hun i ferd med å henge opp forslagene mens hun forteller:

– Det skal skapes en attraktiv, offentlig plass for Skis innbyggere som også forbinder eksisterende byrom på en god måte. Et sted med liv fra morgen til kveld, et sted for alle, sier hun.

I funksjons- og designplanen, som er politisk vedtatt, står det at torgets sentrale plassering gir store muligheter for etablering av et sentralt offentlig rom hvor det kan skapes et frodig byliv.

Uten stramme rammer

Ifølge Hestad satte ikke konkurranseprogrammet kriterier for hvordan plassen skal utformes eller nøyaktig hva den skal inneholde.

– For to år siden hadde vi en installasjon her som het Ski-liv. Da hadde vi et ønsketre der folk kunne henge opp ideer til innhold på plassen, sier hun.

Her fikk de blant annet inn ønsker om kiosk, skatebane, lekeplass, isbane og forslag om et overdekket sted å sitte. Innspillene ble lagt ved i konkurranseprogrammet.

Men programmet satte krav om å forholde seg til den blågrønne faktoren.

– Forslagene må ta hensyn til 20 års regn, for det går vann over torget her, og overvann skal håndteres i prosjektet, sier Hestad. 

Budsjett og framdrift

Det totale budsjettet for prosjektet, inkludert konkurranseprogram og juryering, er 40 millioner. Premien som skal fordeles er totalt 1,5 millioner.

Utstillingen står til juryeringen er ferdig i månedsskiftet april, mai. I løpet av mai skrives juryrapporten. Deretter er det premiering i midten av juni. Detaljprosjekteringen forventes igangsatt etter sommeren.