Nyheter

Tre har blitt én

Doga er død, lenge leve Doga. Nå står forkortelsen for «Design og arkitektur Norge». Det nye er at de skal skape et sentrum, ikke være i det selv.


Doga «Design og arkitektur Norge» har fått ny logo og nytt innhold. Logoen er designet av Creuna og kan brukes både todimensjonalt og tredimensjonalt slik det ses i presentasjonen i bildet her. Foto: Ingebjørg Semb
Design og arkitektur Norge

– En stiftelse under Nærings- og fiskeridepartementet, og en del av det offentlige støtteapparatet for økt innovasjon.

– Skal også være en pådriver for bærekraftig verdiskaping gjennom design og arkitektur.

Norsk form og Norsk designråd ble i 2014 til Norsk design- og arkitektursenter med forkortelsen Doga. Siden har det pågått et omstillingsarbeidet som har ført til nye målsetninger og ny visuell profil. Senteret har fått hjelp til å finne sitt nye jeg av Livework og Halogen som gjorde et forprosjekt med brukerinnsikt, og Creuna som gjennom designmetodikk har levert merkevareplattformen i tillegg til visuell identitet.

 

Hamskiftet ble lansert i går, sammen med en ny strategi for senteret.

– Doga skal samle de riktige aktørene på tvers av fag og bransjer, sa administrerende direktør i Doga, Trude Gomnæs Ugelstad, foran en fullsatt storsal i senterets egne lokaler i Hausmanns gate 16 i Oslo.

 

Ikke lenger i sentrum

Livework og Halogen har undersøkt hva brukerne, design og arkitekturbransjen, ønsket at Doga skulle være, og har ordnet tilbakemeldingene i seks punkter:

 

Doga skal:

1. Være et sentrum, ikke i sentrum.

2 Være enkle, smidige og tydelige rundt søknader, hjelp og støtte.

3. Alltid dele og tilgjengeliggjøre kunnskap og kompetanse innen arkitektur, urbanisme og design.

4. Alltid være relevante uansett kundens livsfase eller kompetansenivå.

5. Sette dagsorden og ikke være redde for å skape friksjon.

6. Skape bevisene for at det ikke bare er mulig å jobbe tverrfaglig, men at det er nødvendig.

 

Samle, eksperimentere og lære

Ugelstad sa til den frammøtte forsamlingen at en av tre viktige oppgaver for Doga framover er å samle fagfeltene og koble dem med offentlige og private virksomheter.  

Doga skal være en arena for utvikling og nytenkning, hvor eksperimentering og testing av nye løsninger er mulig. Senteret skal fortsette å være et forum for debatt og det skal legges vekt på å samle kunnskap om bruken av design og arkitektur, ifølge direktøren.

 

Senteret har et viktig oppdrag, ifølge Ugelstad:

– Arkitektur og design skal være sentralt i omstillingen av Norge. Senteret har et nasjonalt og internasjonalt mandat, sier hun.

 

De definerte målgruppene for Doga er utøvere og virksomheter. Både etablerte og uetablerte utøvere skal ivaretas. Virksomheter defineres som både forvaltere og beslutningstakere.

 

Doga har definert tre nye overordnede målsetninger:

 

– Sørge for at design og arkitektur har en tydelig posisjon og bidrar til utvikling av norsk næringsliv og offentlig sektor.

– Sørge for at design og arkitektur bidrar i utviklingen av rammebetingelsene for samfunnsutviklingen.

–  Sørge for at design- og arkitekturfeltet er rigget for å møte morgendagens utfordringer.

 

Mer relevant, mer innadvendt

Endringer i bruken av Dogas lokaler er allerede i gang. De slutter med kommersiell utleie, og selskapet som har stått for utleievirksomheten er allerede under avvikling.

Tor Inge Hjemdal, Dogas direktør for arkitektur, sier til Arkitektnytt at de nå blant annet skal bruke den store salen mer aktivt til pågående prosjekter og aktiviteter. Doga har hittil måttet leie dyre lokaler av seg selv. Det slipper de heretter.

– Det skal fortsatt være mulig for NAL og lignede aktører å leie lokalene, men det blir ikke en kommersiell drift slik det har vært til nå, utdyper han.

 

Ugelstad forklarer hvordan det å samle, styrke og bidra til læring gjør det mulig å skape en ny, stor møteplass, en hub, som skal fungere som et utviklingssted for arkitektur og design. I tillegg til å kunne bruke huset mer selv, så skal de nye nettsidene også bli et digitalt kompetansesenter.

 

Den lille butikken ved inngangen, der det selges ulike designprodukter og bøker, skal legges ned. Lokalet skal sammen med «galleriet», området mellom butikken og den store salen, huse mindre, rullerende utstillinger knyttet til pågående virksomhet.

Planen er dessuten å ha én utstilling i året som er rettet mot et bredere publikum.

 

Mer arkitektur nasjonalt og internasjonalt

Ifølge Hjemdal sitter Doga på en rykende fersk arkitekturstrategi som snart ferdigstilles, men som foreløpig ikke er offentlig:

– Vi skal skape muligheter for arkitektur og design internasjonalt. Og vi skal legge til rette for arkitektur- og designeksport.

 

Arkitekturdirektør Hjemdal sa under lanseringen av det nye Doga i går, at senterets arbeid for arkitekturfeltet skal legge vekt på å være et bindeledd mellom praktiserende og bestillere:

– Vi kan bidra til å ligge foran, vi skal tenke de tankene som oppdragsgiverne ikke har tid til å tenke i sin hverdag.

 

Hjemdal sier til Arkitektnytt at han tror mange i arkitektmiljøet er usikre på hva Doga kan være for dem.

– Doga skal ha oversikt over helheten. Vi skal bidra der det er behov og hvor andre i bransjen ikke har mulighet, sier han.

Doga kan for eksempel bidra til nytenking i byggenæringen og i byutviklingsprosesser der innovasjonen går tregt, ifølge Hjemdal.

De skal også fortsette samarbeidet med aktører som Norske arkitekters landsforbund (NAL) om hvordan intensjonene kan operasjonaliseres og hvem som kan gjøre hva for hverandre.

– Det kan for eksempel handle om å organisere møter og workshoper hvor ulike aktører i næringen møtes, sier han.

Ifølge Ugelstad møtes Doga og NAL til uka, da skal det konkretiseres hva man eventuelt skal samarbeide om.