Nyheter

Tre samtaler om Oslos arkitekturpolitikk

Plan- og bygningsetaten inviterer til åpent møte om Oslos arkitekturpolitikk 3. april.


Foto: Ingebjørg Semb

 

Velkommen til åpent diskusjonsforum! Byrådet har bestilt en arkitekturpolitikk for Oslo som gir rom for utprøvende og utfordrende prosjekter innen arkitektur og byrom,og som har tydelige mål for klima, estetikk og livskvalitet. Plan- og bygningsetaten ønsker å engasjere og involvere fagmiljø og befolkning. Etaten inviterer derfor til et åpent diskusjonsforum i form av 3 fagsamtaler om hva Oslos arkitekturpolitikk kan være.

  • Arrangementet gir muligheter for innspill fra salen med åpen mikrofon 
  • legger opp til interaktivitet ved innsending av spørsmål, såkalt kahoot.
  • gir muligheter for å stemme frem spørsmål til ordstyrer, såkalt Sli.do

 

De tre temaene er:

  • Hvordan kan en arkitekturpolitikk bli et verktøy for å skape en klimasmart, mangfoldig og inkluderende by som god å bo i for alle? Innleder: byråd for byutvikling Hanna E. Marcussen
  • Den nordiske byen - hvilke arkitektoniske verdier bør ivaretas og hvilken overføringsverdi har dette for Oslos arkitekturpolitikk? ?Innleder: arkitekt Kjetil Trædal Thorsen, Snøhetta
  • Hvordan fortette og omforme på kollektivknutepunktene og i byens randsone??Innleder: professor urbanisme Karl Otto Ellefsen

 

Arrangementet er gratis og åpent for alle. Påmelding: email 

Tid: 03. april kl.12:00-16:00

Sted: Litteraturhuset (Wergelandsalen)