Nyheter

Trebyen Oslo?

Bergen og Trondheim setter rekorder for bruk av massivtre. Hvor blir det av Oslo? Torsdag debatteres temaet på Kulturhuset.


Moholt studentby i Trondheim er Europas største massivtreprosjekt. I hovedstaden finnes ingen slike prosjekter. Foto: Veidekke
- Skal vi skape et klimanøytralt samfunn, bør vi i større grad satse på massivtre, sier Anders Selstrøm Moe.
- Skal vi skape et klimanøytralt samfunn, bør vi i større grad satse på massivtre, sier Anders Selstrøm Moe.

Paneldebatten «Tid for tre - Arkitektur for en klimavennlig hovedstad» vil diskutere hva skal til «for at Oslo skal gå i tet og bli et forbilde for urbant trebyggeri i verdensklasse».

 

Oslos byråd for byutvikling, Hanna Marcussen skal sitte i panelet. Det samme skal Katharina Bramslev fra Grønn Byggallianse, Heidi Finstad fra Treindustrien, Minna Riska i MDH Arkitekter og Aasmund Bunkholt fra TreFokus.

 

Samtalen modereres av Anders Selstrøm Moe, som jobber med «Tre og by»-prosjektet i Norske arkitekters landsforbund. Han er også en av lederne for Klimafestivalen §112, som paneldebatten er en del av. Festivalen er initiert av Norsk klimanettverk og avvikler en lang rekke arrangementer over hele landet fra 16. til 24. januar, alt basert på frivillig innsats.

En nødvendig satsning

Vi spør Selstrøm Moe hvorfor det er så viktig at Oslo satser på trebyggeri.

 

– Betongindustrien står for fem prosent av de globale CO2-utslippene, og skal vi skape et klimanøytralt samfunn, bør vi i større grad satse på massivtre. Dessuten sier Treindustrien at en storsatsing i Oslo vil gi et så stort volum at bransjen vil våge å investere i anlegg som kan produserer massivtre. De har brent seg før, Moelven måtte legge ned sin satsning på grunn av manglende lønnsomhet, sier Selstrøm Moe.

 

De nye byrådet har vedtatt at Oslo skal være klimanøytralt innen 2030, noe Selstrøm Moe ikke tror er mulig uten en storstilt satsing på tre.

 

– Andre steder i Norge bygges det oppsiktsvekkende treprosjekter. Bergen har fått verdens høyeste trehus, på 14 etasjer, Moholt studentby er Europas største massivtreprosjekt i volum, mens Tromsø har et prosjekt på trappene som vil gå forbi dette igjen. I Bergen og Trondheim har disse prosjektene direkte sammenheng med kommunal satsning på tre.

 

Selstrøm Moe tror det er en større skepsis til urban trebruk i Oslo enn mange andre steder.

 

– Oslo er en større by og man har hatt en sterkere forstilling om at byer bygges i stein. Dette kan ha sammenheng med bybranner opp gjennom historien, men med massivtre er ikke dette lenger en problemstilling. Mange mener massivtre fungerer bedre enn stål og betong under brann, siden det brenner mer kontrollert, avslutter festivallederen.

Paneldebatten på Kulturhuset er en del av Klimafestivalen §112, som består av en lang rekke arrangementer over hele landet fra 16. til 24. januar, alt basert på frivillig innsats. Til venstre i bildet, Treet i Bergen, verdens høyeste trehus.
Paneldebatten på Kulturhuset er en del av Klimafestivalen §112, som består av en lang rekke arrangementer over hele landet fra 16. til 24. januar, alt basert på frivillig innsats. Til venstre i bildet, Treet i Bergen, verdens høyeste trehus.