Nyheter

«TreStykker» arrangeres igjen

På en støvete tomt ved en av Trondheims innfartsårer vil NTNU-studenter sette arkitektur og gjenbruk under debatt. For tredje gang arrangeres den studentinitierte workshopen «TreStykker».

Tomta til studentworkshopen «TreStykker 2011» ligger ved en av Trondheims innfartsårer. Foto: Tomas Aassved Hjort

På initiativ fra enkeltstudenter fra NTNU har dette vært gjort to ganger tidligere, som workshops i samarbeid med arkitektstudenter fra Bergen arkitektskole og  Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo. Første gang var utgangspunktet at de var «tre stykker» som ville bygge i tre. I 2004 ble det bygget et byromselement i form av en pir på Kongens gates allmenning i Trondheim. I 2005 ble en studentbolig på 45 kvadratmeter oppført i Verftsgata 2.

 

Årets tema: Gjenbruk

Nå drar fire nye arkitektstudenter fra NTNU konseptet i gang igjen. De håper å samle til sammen 30 studenter fra de ulike arkitektskolene for å bygge en utstillingspaviljong for kunst og arkitektur i Elgesetergate 28 i Trondheim. Rammen fra kommunen er 50 kvadratmeter og én etasje, og temaet er «gjenbruk».

 

– Gjenbruk skal i dette prosjektet manifesteres delvis gjennom bruk av gamle materialer og delvis gjennom å bygge på en slik måte at materialene lett kan demonteres og brukes om igjen, forteller Ragnhild Foss, som er en av  de fire studentene bak «TreStykker 2011». De håper å samle til sammen 30 deltakere fra de tre arkitektskolene.

 

 – Vi er spente på hva dette kommer til å bli, sier arkitektstudenten. – Tanken er at resultatet skal være ganske åpent når vi 15. april starter en ukes planlegging sammen med de andre studentene. Etter videre prosjektering i etterkant av dette, skal vi sammen bygge huset i løpet av to uker i august.

I 2005 bygde bygde man en kompaktbolig midt i byen der studenter bodde i ett år etterpå. Senere ble bygget solgt som hytte til en trondheimsfamilie. Foto: Finn Magnus Rasmussen
I 2005 bygde bygde man en kompaktbolig midt i byen der studenter bodde i ett år etterpå. Senere ble bygget solgt som hytte til en trondheimsfamilie. Foto: Finn Magnus Rasmussen

Ønsker byggeerfaring

Studentene mener at det å gjennomføre et prosjekt fra planlegging til ferdigstilling vil lære dem mye om hva slags utfordringer som kan dukke opp underveis i et byggeprosjekt.

 

– Det er også et mål for oss å få bedre materialforståelse, forteller Foss.   

 

Gjennom samarbeidet ønsker initiativtakerne å bidra til nettverksbygging mellom ulike årskull, mellom arkitektskolene og med næringslivet.

 

Trafikkert område

Elgsetergate er en sterkt trafikkert gate i et område som av studentene beskrives som uavklart.

 

– Det er mye som skal skje i denne gata fremover. Det er ikke bestemt hva som skal rives og hva som skal beholdes. Det er én av grunnene til at vi har valgt dette som tomt. Dette stedet er dessuten godt synlig fra en av Trondheims viktigste innfartsårer, så vi håper det vil bli lagt merke til.

 

Når huset står ferdig, er planen at det skal være åpent som galleri annenhver helg på dugnadsbasis.

– Lærte om kommunikasjon

Finn Magnus Rasmussen var en av arrangørene «TreStykker» i 2004 og 2005. Han poengterer at det at disse prosjektene arrangeres uavhengig av skolene gjør at studentene står friere enn ellers til å kunne velge temaer de selv syntes er aktuelle og interessante.

 

 – Målet da vi startet dette var først og fremst å lære å bygge etter egne tegninger, forteller han. – I ettertid ser vi at vi lærte mye om samarbeid mellom ulike aktører, fra ingeniører til håndverkere og materialleverandører. Vi fikk oversikt over ulike leverandører og produsenter, og vi fikk et forhold til dem. Dette har jeg hatt bruk for senere, da jeg startet egen praksis.

 

De fire som arrangerer TreStykker´11 er Trygve Ohren, Tomas Aassved Hjort, Eivind Fasting og Ragnhild Pedersen Foss.

Det første året workshopen ble arrangert, bygde studentene en pir. Foto: Finn Magnus Rasmussen
Det første året workshopen ble arrangert, bygde studentene en pir. Foto: Finn Magnus Rasmussen