Nyheter

TreStykker til hovedstaden

I regi av arkitektstudenter ved AHO vil årets workshop for første gang bli avholdt i Oslo.  


Arkitektstudentene vil få utfolde seg på en utstikkeren B14 i Bjørvika. Foto: TreStykker 2012
Om TreStykker:

 

TreStykker er en uavhengig workshop for arkitektstudenter ved de tre arkitektskolene i Norge: Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO), Bergen arkitekthøgskole (BAS) og master i arkitektur ved NTNU.

 

I år holdes workshopen for første gang i Oslo og arrangeres av studenter ved AHO.

 

Workshopen har vært arrangert tre ganger tidligere, i 2004, 2005 og 2011, med stor nasjonal og internasjonal oppmerksomhet.

 

TreStykker har lenge vært tiltenkt som et vandringsprosjekt, men det er første gang arrangementet får ben å gå på. Hav Eiendom har stilt tomt B14 på en utstikker i Bjørvika til disposisjon for arkitektstudentene. Her kan prosjektet utfolde seg i løpet av sommeren og bli stående i inntil to år.

 

 

– Det er en veldig spennende situasjon, sier arkitektstudent Åsa Johansson ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO). – Tomta i vannkanten har 360 graders utsikt og har en kontroversiell beliggenhet i grenselandet mellom alt og ingenting. Dessuten er det hyggelig å få lage et prosjekt som vil være med å påvirke den nye bydelen i Bjørvika.

 

Full prosjektkontroll

TreStykker er en uavhengig workshop for arkitektstudenter ved BAS, NTNU og AHO.

Målet med prosjektet er å få innsikt i prosessen fra idé til ferdig produkt. Studentene er selv initiativtagere til prosjektet, og ønsker å ta ansvar for å lede hele prosjektet fra konsept til detaljering og gjennomføring.

 

Målet med prosjektet er å gi deltakerne anledning til å jobbe med en konkret situasjon og en sjelden erfaring med å realisere et prosjekt fra en skisse til et konkret produkt. Slik vil prosjektet øke studentenes praktiske ferdigheter samtidig som de blir bedre forberedt på problemstillinger i arbeidslivet.

– Men det viktigste er å tilgjengeliggjøre vannkanten, understreker Johansson.

 

Inspirert av turistveiprosjektene vil studentene ta utgangspunkt i utarbeiding av sti og bryggeområdet, med ulike muligheter for oppgradering av området. Men selve prosjektkonseptet utvikles i fellesskap.

 

Workshopen vil samle 30 studenter fra de tre skolene.

 

– Studenter som søker vil bli med i en loddtrekning om å få delta, hvor studenter fra hver av skolene får tildelt ti plasser. Slik får vi en rettferdig fordeling og interessant sammensetning i prosjektgruppen, sier Johansson.

 

Meritterte mentorer

Workshopen er todelt, hvor én ukes prosjekteringsfase i april vil bestå i idémyldring, debatt og prosjektering. Her vil Tyin Tegnestue bidra som mentorer, hjelpe til med prosjektering og dele sin erfaring med prosjektledelse med studentene.

Gjennom to ukers byggeperiode i juli/august vil prosjektet ferdigstilles. Til da håper arrangørene å ha vunnet erfaringer på tvers av skolene, oppnådd direkte kontakt med framtidige samarbeidspartnere og markere for offentligheten at arkitektstudenter kan være en aktiv og evnet ressurs.

Tidligere har TreStykker vært arrangert i Trondheim og resultert i blant annet en studentbolig og galleriet RAKE. TreStykker er et sponsordrevet tiltak, og er avhengig av avhengig av etablerte aktørers velvillighet.

 

– Vi er godt på vei, men hilser alle bidrag høyst velkommen, tilføyer Johansson.

 

Påmelding skjer ved å sende et motivasjonsbrev til arrangørene. For andre interesserte er det mulig å følge prosjektet på TreStykkers blogg.