Nyheter

TreStykker trenger nye krefter

Studentworkshopen TreStykker '06 søker arrangører. Veteran Finn Magnus Rasmussen ber interesserte arkitektstudenter melde seg.


Fjorårets TreStykker-prosjekt.

Mer om TreStykker '04 og '05 finner dere på NTNUs hjemmesider og arkitektnytt.no.

Interessert? Kontakt Finn Magnus Rasmussen, tlf: 40 41 61 61.

Han beskriver TreStykker slik:

"TreStykker er en uavhengig workshop for arkitektstudenter fra de tre arkitektskolene i Norge: Sivilarkitektstudiet ved NTNU, Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo og Bergen Arkitektskole. Workshopen har vært arrangert to ganger, og begge gangene har de blitt viet mye oppmerksomhet både fra andre arkitekter og faglig presse.

Under TreStykker 2004 ble det bygget et byromselement i form av en pir på Kongens gates allmenning i Trondheim. Med gode erfaringer fra dette prosjektet ønsket jeg å videreføre arbeidet med og ideen bak TreStykker.

Tema for TreStykker 2005 var Adresse. Vi utfordret de typiske forestillingene ved å bo, og har jobbet (og jobber) med konsepter for en alternativ studentbolig. Workshopen har resultert i en bolig der vi studerer ulike materialer, tekniske løsninger og romlige og sosiale situasjoner. Boligen vil stå i Trondheim frem til sommeren 2006, og blir deretter lagt ut for salg. Overskuddet går til et TreStykker-fond, og i fremtiden vil det være mulig for arkitektstudenter å søke etter midler for finansiering av lignende prosjekter.

Arrangører av TreStykker '05 har vært Håvard Slinde, Hilde Førstøyl og meg selv. Det er vært mye jobb, men fantastisk gøy og veldig lærerikt!"

Rasmussen presiserer at målet med TreStykker er å jobbe med en konkret situasjon.
"Gjennom å bygge selv får vi større materialforståelse, og vi lærer om hvordan skisser og ideer på tegnebordet fungerer i virkeligheten. Workshopene har vært en god mulighet for arkitektstudenter å komme i kontakt med leverandører, ingeniører, håndverkere- som er våre fremtidige samarbeidspartnere. Men interessen er gjensidig, og gjennom sponsorer får vi finansiert prosjektene.

Min intensjon er at TreStykker skal bli til en tradisjon, et arrangement som går på rundgang mellom de tre arkitektskolene i Norge. Det kan være i form av sommerworkshoper eller lignende. Et eventuelt TreStykker '06 kan være alt fra et levende prosjekt i det offentlige rom til en mindre installasjon i skogen. Det viktigste er at studenter fra de tre skolene samles og lager et felles prosjekt i 1:1."

– Jeg håper noen finner dette interessant og tar initiativet til et nytt prosjekt. Dere er velkommen til å ta kontakt slik at jeg kan koordinere responsen, avslutter han.