Nyhet

Triennalelauget utvider

Oslo arkitekturtriennales nettverk for «visjonære arkitektkontorer» utvides med åtte nye kontorer. – Lauget er ikke en ekskluderende klubb, sier triennaledirektør Christian Pagh.


Triennalelauget utvider, fra fire til 12 kontorer. Foto: Oslo arkitekturtriennale

I 2019 lanserte Oslo arkitekturtriennale (OAT) «samarbeidsnettverk for private aktører i arkitektur- og byutviklingsfeltet», bestående av Lundhagem, Nordic – Office of Architecture, Pir II og Snøhetta.

Nå utvides lauget med åtte nye kontorer: Code arkitektur, DRMA, Dyrvik Arkitekter, Link Arkitektur, Oslo Works, Rodeo arkitekter, SLA og Transborder Studio.

Bredde og dybde

Christian Pagh, direktør i Oslo arkitekturtriennale, er fornøyd med forøkelsen og mener de nye kontorene både har stort engasjement og vil noe.

– Det har også vært et mål for oss å få med kontorer av ulike typer og størrelser, for å få en bredde og en dybde. Derfor har vi fått med både kontorer som er del av større konserner, og mindre uavhengige kontorer, sier han.

– Hvordan har erfaringene med triennalelauget vært hittil? har det fungert som dere ønsket?

– Ja, helt klart. Jeg opplever at medlemmene er drevet av å ville noe faglig med byen sin, og ha en offentlig samtale om byen og kvalitet i arkitekturen. I tillegg er det gledelig å styrke triennalens familie, noe som kan være med og løfte den og gjøre den enda mer relevant og meningsfull.

Christian Pagh, direktør i OAT, er fornøyd med forøkelsen i triennalelauget. Foto: Jan Khur/OAT

Frittenkende arena

De nye medlemmene i lauget blir med i et spesialistnettverk som i kraft av sitt fellesskap innen arkitektur og byutvikling skal løfte både bykvaliteten og triennalen.

– Transborder er glade for å støtte Oslo arkitekturtriennale som en frittenkende og ideell arena for arkitektur og byutvikling. Vi trenger å utvide våre forestillinger om Oslo og byens mulighetsrom, og triennalen på sitt beste gjør nettopp det, sier Øystein Rø, partner i Transborder Studio, i en pressemelding.

Utvider rommet

Kaja Tiltnes er daglig leder og partner i Pir II, som har vært med i lauget fra starten. Ifølge henne har laugets ambisjoner om samlinger blitt litt hemmet i pandemien.

– Men vi har hatt flere møter med triennalen og den nye direktøren, og opplever at de setter pris på oss som diskusjonspartnere. Vi har hatt noen veldig interessante og givende tankeutvekslinger om hva triennalen kan være, sier Tiltnes.

Hun understreker at kommunikasjonsrommet nå blir annerledes når lauget utvides såpass mye.

– Hittil har vi bare vært fire stykker, og det har vært en kompakt liten gjeng, hvor vi har kunnet samles rundt ett bord og hatt én samtale. Nå blir vi veldig mange flere. Det håper jeg blir berikende.

Kaja Tiltnes i Pir II er fornøyd med lauget så langt. Nå tror hun kommunikasjonsrommet blir annerledes når lauget utvides såpass mye. Foto: Pir II Oslo

– Ingen ekskluderende klubb

Christian Pagh understreker at man ikke må være med i lauget for å være med i triennalen.

– Det er mange måter å være engasjert i triennalen. Lauget er ikke en ekskluderende klubb. Ta bare kontakt med oss – triennalen er et åpent laboratorium frem til festivalen neste høst.

Neste års triennale skal handle om nabolaget som sted og horisont for å tenke nytt om byene våre. Arbeidstittelen er «Oppdrag nabolag - (Re)former for fellesskap», og ambisjonen er å utforske hvordan vi former stedene vi deler.