Byutvikling

Tuvalu til Regjeringskvartalet

Tuvalu og Vi Oslo har fått i oppdrag av Statsbygg å skape byliv og en «optimal funksjonsblanding» i Regjeringskvartalet.

Målet med Tuvalu og Vi Oslos arbeid er å bidra til at det blir et godt og balansert byliv i området, ifølge Statsbygg. Illustrasjon Team Urbis/Statsbygg

- Det er et uttalt mål at det nye regjeringskvartalet skal integreres i byen, og at det skal bidra positivt til bylivet i området. Statsbygg arbeider aktivt for å sikre dette, sier prosjektleder Jo Ulltveit-Moe i en pressemelding.

 I høst ble fire firmaer inviterte til å gi tilbud på et oppdrag om «Funksjonsblanding og byliv i nytt regjeringskvartal». Nå har Statsbygg inngått kontrakt med Tuvalu arkitekter med underleverandør Vi Oslo, som er arkitekt Vilhelm Christensen relativt nystartede kontor, til dette konsulentoppdraget. Arbeidet vil starte opp umiddelbart og pågå utover våren.

Hensikten med konsulentoppdraget er ifølge Statsbygg å bidra til å sikre en optimal funksjonsblanding av publikumsrettet virksomhet i det nye regjeringskvartalet innenfor rammene som gis i reguleringsplanen og hva Statsbygg kan påvirke. Målet er å bidra til at det blir et godt og balansert byliv i området, både for de ansatte i departementene og for den generelle bruker av byen som bare besøker eller beveger seg gjennom området.

- Byliv er ikke noe som skapes av en enkelt aktør, så studieområdet for oppdraget vil også omfatte randsonen til regjeringskvartalet. De nærmeste naboene vil bli invitert til å komme med innspill og se på mulige samarbeid for å nå felles langsiktige mål om et rikt byliv, sier prosjektleder Jo Ulltveit-Moe i Statsbygg.