Nyhet

– Unik mulighet

Triennale-direktør Hanna Dencik Petersson oppfordrer unge norske arkitekter til å søke på åpen europeisk utlysning. 


Future Architecture Rooms er en digital satsing fra EU-prosjektet Future Architecture Platform. 26 arkitekturinstitusjoner fra 22 land vil presentere seg i løpet av høsten. Her Calouste Gulbenkian-stiftelsen, Portugal og Den istriske arkitektforening, Kroatia. Illustrasjon: Future Architecture Rooms

Denne høsten åpner 26 europeiske arkitekturinstitusjoner dørene digitalt for å vise seg frem i prosjektet Future Architecture Rooms. Her kan man utover høsten digitalt besøke alt fra Lisboa arkitekturtriennale til Estlands arkitekturmuseum. 

I en verden hvor folk ikke kan møtes under pandemien er dette en løsning for å få oppmerksomhet om institusjonene bak EU-prosjektet Future Architecture Platform, hvor Oslo arkitekturtriennale (OAT) er ett av medlemmene. Det digitale rommet til OAT åpner 25. september. 

– Dette er en anledning til at flere oppdager både OAT og dette verdifulle EU-samarbeidet, både her hjemme og ute i verden. Her finnes alt fra veletablerte institusjoner som Calouste Gulbenkian Foundation og OAT til utdanningsinstitusjoner og mindre gallerier, sier Hanna Dencik Petersson, direktør for Oslo arkitekturtriennale.

Hanna Dencik Petersson, direktør for Oslo arkitekturtriennale, ber unge norske arkitekter og kuratorer om å oppdage EU-prosjektet Future Architecture Platform. Foto: OAT

– Unik mulighet

Hele poenget med samarbeidet er å få til en utveksling av ungt arkitekturtalent og arkitekturformidling over landegrensene. Petersson beskriver derfor samarbeidet som «utrolig verdifullt» og som noe, spesielt unge norske arkitekter, bør få øynene opp for.

De tre prosjektene som i år er valgt ut til å bli vist i Oslo, tar utgangspunkt i OATs arkiv og vil bli presentert under OATs 20-årsjubileum i oktober. Bak de tre prosjektene står det internasjonale tv-kollektivet Mies. TV, det Berlin-baserte arkitektkontoret forty-five degrees og den britiske arkitekturskribenten Will Jennings.

– Det lanseres en ny, åpen utlysning i november med frist på nyåret i 2021 med tittelen «Landscapes of Care». Dette er en unik mulighet for unge norske arkitekter, byplanleggere og kuratorer til å nå ut med sine ideer. 

OAT vil delta på neste års utlysing, men norske arkitekter kan bare bli valgt til å samarbeide med institusjoner utenfor Norge. Tittelen «Landscapes of Care» viser til hvilke roller arkitektur og byutvikling kan spille for å ta vare på klima, miljø og mangfold når omgivelsene endres. 

– Temaet skal sette fokus på måten vi ser på miljø, men også på sosiale og kulturelle verdier når vi former våre bygde omgivelser, forklarer Petersson. 

Prosjektet «Bartertown: Board Games for a World After Money» av Janette Kim (t.h.) fra Urban Works Agency på Nasjonalmuseet – Arkitektur under OAT i 2019. Prosjektet var en del av Future Architecture Platform. De tre fra venstre er publikum. Foto: OAT / Istvan Virag

Endrer karrierer

For Petersson er det viktig å få frem hvor positivt det ofte er å delta på Future Architecture Platforms prosjekter. 

– Dette kan gi rom for å utvikle seg, skaper oppmerksomhet rundt karrieren og knytter kontakter internasjonalt. Det er ofte mange søkere fra andre europeiske land, mens norske søkere er det færre av. 

– Er det vanskelig å jobbe med et slikt internasjonalt prosjekt nå under korona? 

– Jo, det er definitivt utfordrende. Vi er jo en bransje som er vant til å bedrive mye reisevirksomhet og hvor poenget ofte er å møtes for å samle mennesker. Nå utfordres vi til å prøve andre metoder for å nå ut til folk.