Utdanning

Unikt NAL-kurs på norgesturné

Tromsø, Trondheim, Bergen, Stavanger og Oslo. Det er byene som får besøk av kurset «Utfordringer i komplekse byggesaker» de neste ukene.

Deltakelsen på NALs kurser er mye høyere enn i forhold til fjoråret. Foto: NAL

17. til 26. april legger NAL-kurset «Utfordringer i komplekse byggesaker» ut på en omfattende norgesturné, flunkende ny i sitt slag. Det er første gang NALs sekretariat tilbyr et kurs basert på et så omfattende samarbeid med lokale krefter.

Kursets hovedtaler, Anders Evjenth, er en av de fremste ekspertene på Plan- og bygningsloven. Han har bred erfaring som advokat i plan- og bygningsrett og partner i Advokatfirmaet Hjort. I tillegg teller bidragsyterne en kommunal saksbehandler, en rådgivende ingeniør og en arkitekt, alle spesielt plukket ut i sitt distrikt. Det er lagt opp til at kursene tar opp lokale problemstillinger og stiller spørsmål med lokal aktualitet. De lokale bidragsytere har fått noen føringer fra NAL, men hvert kurs vil likevel få ulik karakter. 

– Vi vil gi lokale arkitekter og saksbehandlere mulighet til å treffe fagpersonene direkte. Det gir en mulighet til å være til stede og stille spørsmål til ekspertene og være med på diskusjonene, sier prosjektleder Dagny Bakke til Arkitektnytt.  

Hun forteller om et nært og godt samarbeid med lokalforeningene i utviklingen av kurset. 

– De har bidratt med forslag til foredragsholdere og står for kursledelsen, sier Bakke. 

Kurset er utviklet av NAL og arrangeres i samarbeid med RIF, Arkitektbedriftene og Faggruppen for bygg og anlegg i Tekna og Nito.

God utvikling på kursfronten

NALs kursvirksomhet strekker seg tilbake til 1985, og ble opprettet for å dekke arkitektens behov for arkitektfaglig etterutdanning og personlig utvikling. Hvert år tilbys nærmere 30 kurs, som også kan følges på nett gjennom strømming eller som rene nettkurs for dem som ønsker det.

Rundt 600 deltakere har vært med på NALs kurs hittil i år og flere kommer til utover våren. 2018 har så langt vist en stor oppgang i interessen for kursene, og NALs prosjektleder med ansvar for kursvirksomhet, Dagny Marie Bakke, er godt fornøyd med trenden:

– Vi har hatt veldig god deltakelse så langt, og det er veldig bra i forhold til i fjor, forteller hun.

Fullstappet kurs

Like før påske måtte det innføres ventelister på kurset «Ombruk av eksisterende bygg – bevaring og fornyelse» på grunn av stor pågang. Kurset ble for anledningen holdt i kontorene til Asplan Viak i Kvadraturen i Oslo, et av eksemplene på ombruk som kurset så nærmere på.

– Ombruk og transformasjon er veldig aktuelle tema i dag, og i dette kurset hadde vi fokus på bygg fra 1600-tallet og fram til første verdenskrig. Nå planlegger vi del to, som skal se på mellomkrigs- og etterkrigstiden. Det er veldig mange bygg også fra den tiden som har behov for oppgradering/transformasjon og vi håper på minst like stor interesse, sier Bakke.

En klasse fra NTNU i Trondheim tar seg en kurspause under studietur til Oslo. Foto: NAL/Perann Sylvia Stokke

Medvirkning og samskaping

12. april inviteres det til kurs om «Kreativ medvirkning og samskaping», der blant annet sosiolog og partner i Rodeo Arkitekter, Kenneth Dahlgren; NTNU-forsker og interiørarkitekt Urd Schjetne og arkitekt Hans Martin Frostad Halleraker fra Snøhetta er sentrale bidragsytere. 

Temaet samskaping, ikke bare i planprosesser, men også i byggeprosjekter på flere nivåer. 

–  Forståelse av at brukerne er viktige samskapere i alle faser i et prosjekt, er viktig for faget vårt. Økte krav til gode medvirkningsprosesser stiller nye krav til arkitekten som fagutøver. Vi ser en utvikling i profesjonen der arkitekten går fra å være den som dikterer formen, til den som legger til rette for samarbeid om form og bringer ulike faggrupper sammen, sier Bakke. 

NAL har utviklet kurset i samarbeid med Norsk arkitektur- og designsenter (Doga). 

Kursdagen blir etterfulgt av en gratis workshop for Wildcard-kontor, arrangert av OAF. Wildcardene skal få innføring i å praktisere medvirkning og gå i dybden for å finne ut hvorfor og hvordan medvirkning i plansaker kan gi wildcardkontor oppdrag og inntekter.

Sesongens to siste kurs heter «Kronikker og debattinnlegg - arkitektur og byutvikling» (15. mai) og «Prosjektering av skoleanlegg» (24. mai). Begge holdes i Arkitektenes hus i Josefinesgate i Oslo.

Full oversikt over NALs kursvirksomhet finner du her.