Nyhet

«Unødvendig å rive Y-blokka»

Fortidsminneforeningen krever at rivebeslutningen om Y-blokka omgjøres under dagens høring om regjeringskvartalet.


"Rivebeslutningen i 2014 var prematur og må omgjøres," mener Fortidsminneforeningen. Foto: Ingebjørg Semb

«Stortingsmeldingen gir et mangelfullt bilde av prosessen og konfliktene ved rivning av Y-blokka. Rivning er unødvendig og vil frarøve oss et kulturminne av høy nasjonal og internasjonal verdi,» skriver Fortidsminneforeningen (FMF) i et notat til kommunal og forvaltningskomiteen datert 7. mai, 2019. 

Notatet kommer i forkant av en åpen høring i dag, som Kommunal- og forvaltningskomiteen har besluttet å holde om nytt regjeringskvartal. Det er sivilarkitekt Siri Hoem som skal holde FMFs innlegg.

Udemokratisk

Organisasjonen, som arbeider for bevaring av fortidsminner og kulturminner, har også tidligere stilt seg svært kritisk til prosessen, som de i januar hevdet var preget av «manglende utredninger og fravær av demokratisk medvirkning.» Rivesøknaden må derfor avslås, mente foreningen da.

I notatet til kommunal og forvaltningskomiteen, gjentas argumentet om at utelatelsen av Y-blokka i planprosessen bryter med demokratiske spilleregler, og at regjeringen har trådt inn som byplanlegger og vernemyndighet, og dermed trosset råd fra fagmyndighetene i stat og kommune. FMF skriver også at et viktig alternativ ikke er tilstrekkelig utredet.

Internasjonalt sjokk

Som flere andre motstandere av rivning, påpeker foreningen den skulpturelle Y-blokka fra 1969 er et hovedverk i norsk etterkrigsmodernisme, og vektlegger at slike regjeringsbygninger tilhører folket og er vår felles historie. «Etter terrorangrepet 22. juli er Y-blokkas symbolverdi forsterket,» skriver FMF, og hevder at utenlandske kulturvernorganisasjoner er sjokkerte:

«Viksjøs samarbeid med ingeniører og kunstnere skapte en unik arkitektur. Picassos bidrag gir Y- blokka internasjonal verdi. Regjeringskvartalet var starten på et 17-årig samarbeid, der Picasso og Carl Nesjar skapte 34 verk i sandblåst naturbetong, i hovedsak store skulpturer, som er turistattraksjoner i byer som Stockholm, Jerusalem og New York. Kun to bygninger har kunsten eksponert mot offentlig byrom: Arkitektenes hus i Barcelona og Y-blokka. Picasso var særlig fornøyd med Y og «Fiskerne». Riving av Y og løsriving av kunsten møter internasjonale protester, fra kulturvernorganisasjoner som ICOMOS, Europa Nostra og The 20th Century Society. De er sjokkerte over norsk kulturvandalisme.»

Prematurt

Også fra et miljøperspektiv er regjeringens klimaregnskap for det nye regjeringskvartalet uriktig, skriver foreningen, som mener det ikke er et klimaregnskap i et livsløpsperspektiv, slik planprogrammet forutsatte. 

«Gjenbruk av en teknisk frisk betongkonstruksjon på 22 000 m2 er en klimavinner og et opplagt valg i «det grønne skiftet» – det er utslippsreduksjon nå som gjelder,» skriver FMF, og avslutter:

«Ny kunnskap har økt bevisstheten om Y-blokkas umistelige og internasjonale verdi, og protestene øker. Rivebeslutningen i 2014 var prematur og må omgjøres.»