Nyheter

Urbygningen vant byarkitektur-pris:

Oslo kommunes pris for god byarkitektur 2007 har gått til Urbygningen på Karl Johan. Prisen ble delt ut for sjette gang og temaet i år var vedlikehold og utbedring av eldre/bevaringsverdig bebyggelse.


Representanter for vinnerne av byarkitektur-prisen, fra venstre Geir Ellingsrud, Øivind Christoffersen, Statsbygg, interiørarkitekt MNIL Anne Berentsen, sivilarkitekt MNAL Ola Natvig og kunstner Søren Ubisch. Fotos: Magdalena Magdalena Eckersberg.
Det kom inn 25 forslag til Rådet for byarkitektur som nominerte tre kandidater til prisen; Sofienlund (hovedhuset), Drammensveien 155 og Ekebergrestauranten, Kongsveien 15 - foruten Urbygningen (Domus Academica).

Prisen tildeles av Forretningsutvalget. I nominasjonsprosessen legges det særlig vekt på bredden, både når det gjelder funksjon, lokalisering og type tiltak. Prosjekter der det private initiativ er vesentlig, vurderes sammen med store offentlige prosjekter. Kriteriene er bl. a. gode tekniske og gjerne integrerte løsninger, nærhet til opprinnelig bruk og tilgjengelighet for alle.

Om Urbygningen heter det at restaureringen er overbevisende og forbilledlig gjennomført og at interiørene er omsorgsfullt restaurert og oppfrisket, slik at de opprinnelige fargene og dekorasjonsmalingene skinner som aldri før. Det er lagt vekt på at restureringen er utført etter strenge antikvariske retningslinjer og at den håndverksmessige utførelsen har høy standard. Alt dette formidler tydelig at Domus Academica er et nasjonalt klenodium. Det er fortsatt i bruk til undervisning, disputaser og møter og er tilgjengelig for publikum – delvis også for funksjonshemmede. Ventilasjon og andre tekniske installasjoner er godt integrert i bygningen.

C. H. Grosch og K. F. Schinkel var mesterne bak bygningen som ble oppført som universitet i midten av 1800-tallet. På prispallen denne gangen sto arkitektene NAV v/ sivilarkitektene MNAL Ola Natvig og Per Arne Bjørnstad, Berentsen Interiørarkitekter v/ interiørarkitekt MNIL Anne Berentsen samt kunstner Søren Ubisch. Statsbygg var oppdragsgiver.

Også Ekebergresturanten fra 1929 (Lars Backer) er blitt restaurert etter antikvariske retningslinjer, men med nødvendige endringer og tilpasninger for moderne restaurantdrift. Bygningen var i stort forfall og arbeidene ble derfor gjennomgripende og omfattende, både med hensyn til interiør og eksteriør, inkludert det store terrasseanlegget. Ekebergrestauranten fremstår i dag som ny, men har beholdt stedets ånd og tradisjon, heter det i begrunnelsen.
Arkitektene her var Mellbye Arkitekter v/ sivilarkitektene MNAL Ajas Mellbye og Anna Røtnes, Radius Design v/ interiørarkitekt MNIL Thomas Ness samt tekstildesigner Johanne Lund og interiørarkitekt Espen Myren og Grindaker v/ landskapsarkitektene MNLA Kristin G. Lunde, Åsa Hjort og Harald A. Olsen.

Sofienlund som ble bygd ca. 1820 (ukjent arkitekt) var nærmest en ruin, da det omfattende restaureringsarbeidet startet for flere år siden. Det har vært trinnvis og omhyggelig gjennomført; antikvariske prinsipper er fulgt, opprinnelige elementer er beholdt og restaurert, der de har vært mulig. Materialbruken er historisk riktig, liksom de dokumenterte interiørene. Anlegget vitner om en mindre, privat tiltakshavers (Sofienlund as) pågangsmot og entusiasme og viser betydningen av ildsjelens rolle i vellykket kulturminnevern, heter det i begrunnelsen. Arkitekter og interiørarkitekter er Enerhaugen Arkitektkontor v/ sivilarkitekt MNAL Harald Krokstrand og arkitekt David Brand (interiører). Sofienlund leies ut til selskaper og møter.
Direktør Geir Ellingsrud, Universitetet i Oslo, sammen med ordfører Svenn Kristiansen.
Direktør Geir Ellingsrud, Universitetet i Oslo, sammen med ordfører Svenn Kristiansen.
Representanter for restaureringen av Ekebergrestauranten, fra venstre Dag Svendsen, Eiendomsspar, Jan Steffen, Eiendomsspar, Johanne Lund, Radius Design, Niels Monrad Hansen, Construction Managment og Ajas Mellbye, Mellbye Arkitekter.
Representanter for restaureringen av Ekebergrestauranten, fra venstre Dag Svendsen, Eiendomsspar, Jan Steffen, Eiendomsspar, Johanne Lund, Radius Design, Niels Monrad Hansen, Construction Managment og Ajas Mellbye, Mellbye Arkitekter.