Nyhet

Ut mot «korona-spekulanter»

Mad arkitekter går ut mot offentlige innkjøpere. – Er de blitt korona-spekulanter? spør konsernsjef i Mad, Nicolai Riise. 


– I den situasjonen vi er i nå er det ekstremt viktig at det offentlige hjelper til, mener Nicolai Riise i Mad arkitekter. Foto: Mad arkitekter

Da Norge stoppet opp under korona ønsket Mad arkitekter, som så mange andre arkitektkontorer, å prøve seg på tilbud til kommunale byggeprosjekter. Vanligvis jobber Mad mest med private kunder, og erfaringen med offentlige anskaffelser frister ikke til gjentakelse.

– I den situasjonen vi er i nå er det ekstremt viktig at det offentlige hjelper til. Det handler ikke om veldedighet, men det handler om hindre prisjag mot bunnprismarkedet. Vi opplever at de offentlige i dag ligger prisnivået langt, langt under privat sektor. Slik skal det ikke være, sier Nicolai Riise, konsernsjef i Mad arkitekter. 

Kostpris ikke nok

Riise understreker at det også finnes eksempler på gode innkjøpere i det offentlige, men at for mange ser seg blindt på pris i anbudsrunden. Dette er et inntrykk han får også fra andre kollegaer i bransjen. Han viser til at i prinsippet skal pris bare vektes 50 prosent, mens oppgaveforståelse og kompetanse skal vektes 50 prosent. 

Selv har de lagt seg ned på det Riise kaller «under kostpris», som en test, med blant annet en timelønn på 750 kroner timen. Likevel ble de vurdert som for dyre. Det overrasket Riise. 

– Da tenker jeg at noe er galt og at det er viktig å si fra. Vi kan ikke ha det sånn at kommunene bare ser på pris og ikke på kvalitet. Samtidig vet vi at andelen til arkitektutgifter i et byggeprosjekt er forsvinnende lite. Betaler de det det koster får de et produkt som er mye bedre og ikke dyrere i det lange løp. Samtidig får de opprettholdt en viktig bransje. 

Korona-spekulasjon

– I en pressemelding kaller du enkelte innkjøpere for «korona-spekulanter». Det er sterke ord? 

– Ja, jeg mener enkelte oppdragsgivere utnyttet koronasituasjonen til å presse prisen ned hos mer eller mindre desperate kontorer, som vil beholde sine ansatte og overleve. Vi er med på dugnaden det ble snakket om i mars, men da burde det offentlige gå foran med et godt eksempel. Det gjør de ikke. 

– Men mange kommuner opplever jo usikre økonomiske tider på grunn av manglende inntekter og økte utgifter knyttet til korona. Er det ikke da forståelig at de prøver å spare? 

– For å opprettholde aktiviteten i samfunnet har staten gått inn med ganske mye penger til kommunene. Da er spørsmålet hvordan en skal forvalte disse pengene. Jeg tror dette heller handler om innkjøpere som tror «billigere» er det samme som «bedre». 

God situasjon

I Mad arkitekter er alle fortsatt i arbeid. De har lavere inntjening, men Riise takker «gode langsiktige private gårdeiere» for at at ikke alt har stoppet opp. 

– Vi ser ganske lyst på dette, men mange har det tøft og usikkert og vi har alle korte horisonter for tiden. Derfor er det viktig å si fra. 

– Er du redd for dine og andres arbeidsplasser? 

– Det jeg er redd for er å miste muligheten til å utvikle oss og drive innovasjon. Vi har miljø- og klimaendringer foran oss og en nedadgående oljeindustri bak oss. Norske og nordiske arkitekter har vært gode over tid og blitt populært ute i verden. Jeg er redd for at alt dette nå får en knekk, og da må det offentlige bidra.