Nyheter
Oslo Arkitekturtriennale 2016

Utforskning pågår

Triennalen ønsker å påvirke både praktiserende arkitekter og den fremtidige utdanningen.


Kurator Carlos Mínguez Carrasco fra After Belonging Agency åpninger utstillingen After Belonging på Doga for internasjonal presse. Foto: Ingvil Skeie Ljones.

I dag presenterte Oslo Arkitekturtriennale seg med en stor mengde internasjonal presse til stede. Pressen fikk møte hodene bak triennalekonseptet før dagens åpning av de to hovedutstillingene.

Kuratorene er oppatt av at triennalen er en platform for utforskning av viktige temaer i dagens og morgendagens samfunn knyttet til migrasjon.

Kuratorteamet fra pressekonferansen i dag. Fra venstre: Lluis Alexandre Casanovas, Carlos Mínguez Carrasco, Alejandra Navarrete Llopis, Marina Otero Verzier og Ignacio González Galán. Foto: Arkitektnytt
Kuratorteamet fra pressekonferansen i dag. Fra venstre: Lluis Alexandre Casanovas, Carlos Mínguez Carrasco, Alejandra Navarrete Llopis, Marina Otero Verzier og Ignacio González Galán. Foto: Arkitektnytt

Vil påvirke framtidens utdannelse

På spørsmål om hva slags effekt de ønsker at triennalen skal ha, forteller kuratorene blant annet at de er opptatt av samarbeidet rundt det akademiske opplegget ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo, og hvordan dette kan forme den framtidige utdanningen.

 

– Triennalen er en form for praktisk uttesting for arkitektene, der ulike metoder kan utvikles, uttalte kuratorene.

 

De peker blant annet på debatten som arrangeres i forbindelse med The new world embassy: Rojava som et eksempel på en viktig debatt om demokratiets form. Og de mener slike prosjekter kan bidra til å utvikle arkitektdisplinen.

 

I samarbeid med samfunnsaktørene

På pressekonferansen uttalte kuratorteamet at arkitektene er deres hovedpublikum for triennalen. Og de er opptatt av hvordan faget utvikles:

 

– …I møte med virkeligheten, men med fokus på læring internt i faget. Arkitektene kan ikke løse dette alene. Arkitekten er hovedmottaker, men de må løse utfordringene i samarbeid med andre samfunnsaktører, uttaler de.

 

Hanna Dencik Petersson, direktør for Oslo arkitekturtriennale la til at de med triennalen er opptatt å nå et bredere publikum.

 

– Triennalen vil også nå menneskene som faktisk bor i byene gjennom prosjekter på faktiske steder ute i verden.